Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Rekommenderade kurser
44 MPP096 0109 E Design quality and materials for advanced design, Inlämningsuppgift 7,5
Human Factors Engineering
44 PPU120 0108 E Physical ergonomics, Inlämningsuppgift 7,5
Valfria kurser
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 23/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 27/08-2011 fm M
43 MPR033 0107 E Modern manufacturing processes, Tentamen 7,5 19/10-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Rekommenderade kurser
Automotive Design Engineering
44 MPP020 0102 E Computer aided modeling, advanced course, Inlämningsuppgift 7,5
Human Factors Engineering
44 MPP036 0108 E Cognitive ergonomics, Inlämningsuppgift 7,5
Valfria kurser
45 IBB135 0104 E Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 PPU072 0109 E Advanced sketching, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
44 PPUX05 0108  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.