Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCF - DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2009/2010
Programplanen är fastställd 2009-02-26 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -09 t o m aug -10

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 BOM010 0107 E Building in society, Projekt 7,5 23/10-2009 em V 11/01-2010 fm V Kontakta examinator
50 BOM015 0107 E Project management, Tentamen 7,5 20/10-2009 fm V 16/01-2010 em V 27/08-2010 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
50 BOM020 0107 E Managing organisations in the construction industry, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 06/04-2010 em V Kontakta examinator
45 TEK140 0107 E Construction contract relationships, Tentamen 7,5 17/12-2009 em H 08/04-2010 em V 16/08-2010 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Rekommenderade kurser
55 ARK165 0107 E Design, processes and management, Projekt 7,5
Valfria kurser
50 BOM030 0107 E Leadership and communication, Projekt 7,5
50 BOM070 0107 E Strategic management, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Rekommenderade kurser
50 BOM025 0107 E Construction, processes and management, Projekt 7,5
Valfria kurser
50 BOM055 0107 E International projects, Projekt 7,5
50 BOM090 0108 E Knowledge and learning in project organisations, Projekt 7,5
47 VMI035 0101 E Environmental management, Tentamen 7,5 25/05-2010 em V 19/08-2010 em V


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.