Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
TIPML - INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT Läsår: 2006/2007

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 LBT440 0102 E Decision Making and Risk Management, Projekt 3,0
50 LBT450 0102 E Human Resource Management, Projekt 3,5
50 LBT461 0106 E Value management, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
50 LBT420 0102 E Project Information Systems, Projekt 3,5
50 LBT430 0102 E Financial Management, Projekt 3,5
50 LBT470 0102 S Environmental Management, Projekt 3,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.