Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla A  M 

Programplan för  
TAUTA - AUTOMATION OCH MEKATRONIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
37 EDA121 0103  Fault-tolerant computer systems, Tentamen 3,0 26/10-2006 fm M 13/01-2007 em V 27/08-2007 fm M
37 EDA121 0203 S Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,0
37 EDA496 0105 E Grundläggande software engineering, Tentamen 5,0 23/10-2006 em M 16/01-2007 em V 24/08-2007 fm M
37 EDA915 0102  Industriell digital konstruktion, del A, Projekt 3,0
47 EEK610 0102 E Electric drives-1, Tentamen 3,5 23/10-2006 fm M 15/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
32 ESS145 0101 E Applied signal processing, Projekt 3,5
16 FFR135 0100 E Artificial neural networks, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IAR050 0198 E Integrerad produktionsorganisation, Tentamen 5,0 28/10-2006 fm M 10/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
45 IBS080 0192 E Finansiell teori, Tentamen 3,3 20/01-2007 fm V 21/08-2007 fm V
45 IEK281 0198 E Industriell kvalitetsteknik, Tentamen 5,0 21/10-2006 em V 19/01-2007 em V 27/08-2007 em V
59 MKM105 0104 E Introduction to microsystem integration technology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 28/08-2007 fm V
42 MME091 0198 E Mekanik, forts-kurs, Tentamen 5,0 27/10-2006 fm M 30/08-2007 fm M
44 MMF011 0198 E CAD och PDM, Dugga 5,0
42 MMF275 0100 E Introduction to automotive engineering, Tentamen 5,0 27/10-2006 em M 17/01-2007 em V 31/08-2007 fm M
43 MPR151 0198 E NC-CAM M, Tentamen 5,0 25/10-2006 em V 13/01-2007 fm V 23/08-2007 em V
37 TDA288 0106  Människa - dator interaktion, Tentamen 3,0 23/10-2006 fm V 17/01-2007 fm V 01/09-2007 fm V
37 TDA288 0206  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 2,0
37 TDA288 0306 S Människa - dator interaktion, Laboration 0,0
37 TDA360 0101  Datorgrafik, Tentamen 4,0 28/10-2006 em V 18/01-2007 em V 30/08-2007 em V
37 TDA360 0201 S Datorgrafik, Laboration 0,0
37 TIN092 0106  Algoritmer, Tentamen 5,0 24/10-2006 em V 30/08-2007 fm V
37 TIN092 0206 S Algoritmer, Laboration 0,0
11 TMA055 0198 E Diskret matematik, Tentamen 3,0 23/10-2006 em V 21/08-2007 fm V
11 TMA965 0197 E Diskret matematik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator 21/08-2007 em V
0205 UNA010 0183 E Nationalekonomi, Tentamen 3,5 24/10-2006 fm M 18/01-2007 fm M 27/08-2007 fm M

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 EDA233 0106 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 5,0
37 EDA342 0105  Datakommunikation, Tentamen 5,0 21/12-2006 em M 27/08-2007 fm M
37 EDA342 0205 S Datakommunikation, Laboration 0,0
37 EDA915 0202 S Industriell digital konstruktion, del B, Projekt 3,0
47 EEK615 0102 E Electric drives-2, Tentamen 3,0 19/12-2006 fm V 12/04-2007 fm V 24/08-2007 em V
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS100 0100  Modellbygge och simulering, Laboration 1,0
32 ESS100 0200 S Modellbygge och simulering, Tentamen 3,0 18/12-2006 fm V 12/04-2007 em V 30/08-2007 fm M
32 ESS150 0101 E Statistical digital signal processing, Tentamen 3,5 17/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
45 ITR375 0198 E Teknisk logistik, Tentamen 5,0 16/12-2006 em V 12/04-2007 em V 23/08-2007 em V
59 MKM110 0104 E Microsystem technology, Tentamen 5,0 19/12-2006 fm V 11/04-2007 fm V 28/08-2007 em V
59 MKM125 0104 S Reliability of microsystem products, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator 29/08-2007 em V
42 MMF025 0199 E Maskinelement, forts-kurs, Tentamen 5,0 18/12-2006 em V 27/08-2007 em V
42 MMF210 0100  Crash safety, Projekt 2,0
42 MMF210 0200 S Crash safety, Tentamen 3,0 22/12-2006 em M 10/04-2007 em V 31/08-2007 em V
43 MPR051 0198 E Integrerade tillverkningssystem, Tentamen 5,0 19/12-2006 fm M 11/04-2007 fm V 23/08-2007 fm V
44 MPR161 0101  Robotteknik Z, Laboration 1,0
44 MPR161 0201 S Robotteknik Z, Tentamen 3,0 22/12-2006 em V 13/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
44 PPU055 0106  Virtuell produktion, Tentamen 3,5 22/12-2006 em M 11/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
44 PPU055 0206 S Virtuell produktion, Laboration 1,5
37 TDA250 0198 E Algoritmer, forts-kurs, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
37 TDA591 0106  Objektorienterad systemutveckling, Tentamen 2,0 22/12-2006 em V 11/04-2007 fm V 27/08-2007 fm M
37 TDA591 0206  Objektorienterad systemutveckling, Projekt 2,0
37 TDA591 0306 S Objektorienterad systemutveckling, Inlämningsuppgift 1,0
37 TDA595 0104 S Distribuerade system, Tentamen 4,0 17/12-2006 em M 24/08-2007 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
37 EDA092 0106  Operativsystem, Tentamen 4,0 14/03-2007 fm V 13/04-2007 em V 20/08-2007 em V
37 EDA092 0206 S Operativsystem, Laboration 1,0
37 EDA385 0198  Internetteknik, Laboration 1,0
37 EDA385 0298 S Internetteknik, Tentamen 3,0 14/03-2007 em V 12/04-2007 em V 23/08-2007 em V
37 EDA420 0101  Parallella och distribuerade realtidssystem, Tentamen 2,0 15/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA420 0201 S Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 2,0
32 ESS072 0102 * Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS075 0199 S Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
45 IAR060 0198 E Integrerad produktutveckling och projektledning, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 30/08-2007 fm V
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 5,0 17/03-2007 fm M Kontakta examinator 27/08-2007 em V
60 LSP520 0197  Engelska M, Tentamen 3,0 12/03-2007 fm M 27/08-2007 fm M
32 MKM095 0100  Modellbaserade reglersystem Z, Laboration 1,0
32 MKM095 0200 S Modellbaserade reglersystem Z, Tentamen 3,0 17/03-2007 em V 20/01-2007 em V 30/08-2007 fm M
59 MKM120 0104 E Thermal management of microsystem products, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MKM135 0104 E Semiconductors and integrated circuits, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 30/08-2007 fm V
44 MMF181 0198 E Visuell simulering för produktutveckling, Dugga 5,0
44 MPP045 0103 E Produktionssimulering Z, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA200 0196 E Systemprogrammering i C, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V 20/01-2007 fm V 30/08-2007 em V
37 TDA288 0106  Människa - dator interaktion, Tentamen 3,0 13/03-2007 fm V 01/09-2007 fm V
37 TDA288 0206  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 2,0
37 TDA288 0306 S Människa - dator interaktion, Laboration 0,0
37 TDA575 0104 * Objektorienterad systemutveckling D, Tentamen 1,5
37 TDA575 0204 * Objektorienterad systemutveckling D, Projekt 2,0
45 TEK125 0106 E Logistik, Tentamen 5,0 12/03-2007 fm V 20/08-2007 em V

Läsperiod 4
Valfria kurser
37 EDA342 0105  Datakommunikation, Tentamen 5,0 31/05-2007 fm M 14/04-2007 fm M 27/08-2007 fm M
37 EDA342 0205 S Datakommunikation, Laboration 0,0
37 EDA435 0101 E Advanced internet technology, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V 28/08-2007 fm M
37 EDA496 0105 E Grundläggande software engineering, Tentamen 5,0 30/05-2007 em V 24/08-2007 fm M
47 EEK205 0102 E High performance electric drives, Tentamen 4,0 26/05-2007 fm V 27/08-2007 fm M
32 ESS072 0102 *E Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS200 0103 E Händelsebaserade system, Tentamen 3,0 20/01-2007 fm V 31/08-2007 fm V
32 ESS205 0103 E Reglerteknik för fordon, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IAR056 0105 E Projekt i industriell produktion & organisation, Projekt 5,0
45 IAR071 0103 E Produktionsledning Z, Tentamen 4,0 29/05-2007 em V 16/01-2007 fm V 27/08-2007 fm M
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3 Kontakta examinator
45 ITR595 0104 E Production logistics, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
60 LSP520 0297 S Engelska M, Projekt 2,0
42 MMF131 0198 E Applied systems dynamics, Tentamen 5,0 02/06-2007 em V 29/08-2007 em V
42 MMF310 0103 E Adaptiva algoritmer och intelligenta maskiner, Tentamen 4,0 02/06-2007 fm V 16/01-2007 fm V 28/08-2007 fm V
43 MMK210 0198 E Hopfogningsteknik, Tentamen 5,0 01/06-2007 fm V 29/08-2007 fm M
43 MPM090 0101 E Miljöanpassad utveckling och tillverkning, Projekt 5,0
37 TDA296 0101  Distribuerade system, forts-kurs, Tentamen 4,0 28/05-2007 fm M 30/08-2007 fm M
37 TDA296 0201 S Distribuerade system, forts-kurs, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 28/05-2007 em M 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
37 TDA420 0102  Operativsystem, Tentamen 4,0 30/05-2007 fm V 20/08-2007 em V
37 TDA420 0202 S Operativsystem, Laboration 0,0
37 TDA575 0104 * Objektorienterad systemutveckling D, Tentamen 1,5 27/08-2007 fm M
37 TDA575 0204 *S Objektorienterad systemutveckling D, Projekt 2,0
37 TIN092 0106  Algoritmer, Tentamen 5,0 29/05-2007 fm M 30/08-2007 fm V
37 TIN092 0206 S Algoritmer, Laboration 0,0
37 TIN170 0185 E Artificiell intelligens, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valfria kurser
0409 PRAKTZ 0194 E Praktik Z, Övning 0,0


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.