Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TTFYA - TEKNISK FYSIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
37 EDA121 0103  Fault-tolerant computer systems, Tentamen 3,0 26/10-2006 fm M 13/01-2007 em V 27/08-2007 fm M
37 EDA121 0203 S Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,0
37 EDA262 0104  Datasäkerhet, Tentamen 3,0 28/10-2006 em V 17/01-2007 em V 28/08-2007 em V
37 EDA262 0204 S Datasäkerhet, Laboration 1,0
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
32 EEM051 0103 E Wireless system engineering, Tentamen 5,0 23/10-2006 fm V 18/01-2007 em V Kontakta examinator
59 EME010 0198 E Digital VLSI-teknik, Tentamen 4,0 27/10-2006 em V 18/01-2007 em V
59 EOE031 0195 E Modern optik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
75 ERR051 0104 E Space techniques, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 fm V 22/08-2007 fm V
75 ERR175 0102 E Earth-system science techniques, Inlämningsuppgift 3,0
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
32 ESS140 0101 * Digital communications, Tentamen 2,5
32 ESS145 0101 E Applied signal processing, Projekt 3,5
75 FAS020 0101 E Strålningsprocesser, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR105 0199 E Evolutionary computation, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR135 0100 E Artificial neural networks, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 FFR160 0104 E Sustainable development, Tentamen 5,0 23/10-2006 em V 15/01-2007 fm V Kontakta examinator
59 FFY070 0168 * Liquid crystals, physics and applications, Tentamen 0,0
16 FFY431 0198 E Electron microscopy and microanalysis, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V Ändring Kontakta examinator 30/08-2007 em V
16 FKA081 0199 E Quantum mechanics, Tentamen 5,0 24/10-2006 fm M Kontakta examinator
59 FKA196 0106 S Mikro och nanoteknologins grunder, Tentamen 5,0 26/10-2006 fm V Kontakta examinator
16 FRE021 0102 E Strålskydd, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FRE031 0102 E Neutronfysik, Inlämningsuppgift 5,0
16 FTF145 0196 E Materialvetenskap, struktur och egenskaper, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V Kontakta examinator
17 FUF015 0105 E Advanced classical physics, Muntlig tentamen 5,0
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen 5,0 26/10-2006 em V 14/04-2007 fm M 29/08-2007 em V
45 IBS080 0192 E Finansiell teori, Tentamen 3,3 20/01-2007 fm V 21/08-2007 fm V
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
21 KBB031 0195 E Biokemi, forts-kurs, Tentamen 6,0 25/10-2006 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBB060 0194 E Biofysik, Muntlig tentamen 3,0
42 MME091 0198 E Mekanik, forts-kurs, Tentamen 5,0 27/10-2006 fm M 30/08-2007 fm M
42 MTF061 0198 E Strömningsmekanik, forts-kurs, Tentamen 5,0 25/10-2006 em M 22/08-2007 em V
37 TDA281 0101  Kompilatorkonstruktion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA281 0201 S Kompilatorkonstruktion, Laboration 0,0
37 TDA360 0101  Datorgrafik, Tentamen 4,0 28/10-2006 em V 18/01-2007 em V 30/08-2007 em V
37 TDA360 0201 S Datorgrafik, Laboration 0,0
37 TDA450 0102 E Functional programming, Tentamen 4,0 24/10-2006 fm V 19/01-2007 fm M 22/08-2007 fm V
16 TIF015 0105 E Mjuka materialens fysik, Tentamen 5,0 23/10-2006 em M 24/08-2007 fm V
16 TIF040 0105 E Introduction to biotechnical physics, Projekt 5,0
16 TIF045 0105 E Technical bioimaging, Projekt 5,0
16 TIF060 0105 E Experimentell fysik: Spektroskopiska metoder, Laboration 5,0
11 TMA136 0101 E Optimering under osäkerhet TM, Tentamen 5,0
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA421 0196 E Stokastiska processer, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 11/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
11 TMS026 0101 E Statistisk tillförlitlighetsteori TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS110 0101 E Markovteori TM, Tentamen 5,0 27/10-2006 fm M 15/01-2007 fm V Kontakta examinator
0205 UNA010 0183 E Nationalekonomi, Tentamen 3,5 24/10-2006 fm M 18/01-2007 fm M 27/08-2007 fm M

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 EDA111 0198 E Datorarkitektur, Tentamen 4,0 22/12-2006 em M 11/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
75 EEM060 0102 E Plasmafysik med tillämpningar och fusion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 EME022 0101 E Halvledarkomponenter, Tentamen 4,0 20/12-2006 fm V 19/01-2007 fm M Kontakta examinator
59 EMI110 0193 E Laserteknik, Tentamen 3,0 17/12-2006 em V 13/04-2007 fm V Kontakta examinator
75 ERR125 0196 E Radioastrofysik, Tentamen 3,5 19/12-2006 fm V 12/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
75 ERR180 0102 E Remote sensing in environmental science, Tentamen 3,0 17/12-2006 em V 10/04-2007 fm V 29/08-2007 em V
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS140 0101 *E Digital communications, Tentamen 3,5 19/12-2006 em V Kontakta examinator
32 ESS150 0101 E Statistical digital signal processing, Tentamen 3,5 17/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
75 FAS010 0101 E Astrofysikalisk dynamik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 FAS025 0101 E Galaxer, Tentamen 4,0 19/12-2006 fm V 22/08-2007 fm V
17 FFM071 0101 E Gravitation och kosmologi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR110 0199 E Computational biology 1, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR120 0199 E Simulation of complex systems, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 FFR170 0104 E Sustainable energy futures, Tentamen 5,0 19/12-2006 em V 11/04-2007 fm V Kontakta examinator
59 FFY070 0168 *E Liquid crystals, physics and applications, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY630 0104 E Bränsleceller - funktion och material, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA091 0199 E Condensed matter physics, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA116 0104 E Levande tillståndets fysik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 FKA190 0102 E Modeling and fabrication of micro/nanodevices, Projekt 5,0
16 FRE011 0102 E Reaktorfysik, Muntlig tentamen 5,0
16 FTF155 0199 E Materialvetenskap, karaktärisering, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
17 FUF020 0105 E Kvantfältteori, Inlämningsuppgift 5,0
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
21 KBB056 0105 E Strukturbiokemi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC025 0106 S Nanoscience, Projekt 5,0
42 MHA165 0198 E Finit elementmetod, forts-kurs, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MME061 0198 E Grundläggande strukturdynamik, Tentamen 5,0 19/12-2006 fm M 24/08-2007 fm M
43 MMK081 0198 E Material- och skadeanalys, Tentamen 5,0 17/12-2006 em V 29/08-2007 em V
43 MPM080 0198 E Polymeric materials advanced course, Tentamen 5,0 21/12-2006 em V 13/04-2007 fm V 29/08-2007 em V
37 TDA250 0198 E Algoritmer, forts-kurs, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA340 0101  Avancerad funktionell programmering, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA340 0201 S Avancerad funktionell programmering, Laboration 0,0
37 TDA350 0101  Kryptoteknik, Tentamen 4,0 17/12-2006 em V 10/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 TDA350 0201 S Kryptoteknik, Laboration 0,0
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts.kurs, Tentamen 3,0 16/12-2006 fm M 10/04-2007 em V Kontakta examinator
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts.kurs, Laboration 2,0
37 TDA595 0104 S Distribuerade system, Tentamen 4,0 17/12-2006 em M 24/08-2007 em V
16 TIF020 0105 E Ytfysik och ytprocesser, Projekt 5,0
16 TIF065 0105 E Atom- och molekylfysik, Tentamen 5,0 20/12-2006 fm V 12/04-2007 em V 22/08-2007 em V
37 TMA240 0185 E Matematisk logik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA462 0101 E Fourier- och waveletanalys TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 25/08-2007 fm V
11 TMA690 0194 E Partiella differentialekvationer, Tentamen 3,0 16/12-2006 em V 12/04-2007 em V 29/08-2007 em V
11 TMA891 0101 E Stora, glesa matrisproblem TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS031 0101 E Statistisk försöksplanering TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V Kontakta examinator
11 TMS070 0198 E Statistisk kvalitetsstyrning, Tentamen 5,0 16/12-2006 em V 10/04-2007 em V 30/08-2007 em V
11 TMS125 0101 E Stokastiska processer F, Tentamen 3,0 20/12-2006 fm V 14/04-2007 em V 30/08-2007 em V
50 VTA081 0198 E Technical acoustics 1, Muntlig tentamen 5,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
37 EDA321 0105  Digitalteknik, fortsättningskurs, Laboration 2,0
37 EDA321 0205 S Digitalteknik, fortsättningskurs, Tentamen 3,0 13/01-2007 fm V 11/04-2007 em V 28/08-2007 fm M
37 EDA370 0198 * Datorsystemteknik E, Tentamen 1,5
37 EDA370 0298 * Datorsystemteknik E, Konstruktionsövning + lab 1,0
37 EDA385 0198  Internetteknik, Laboration 1,0
37 EDA385 0298 S Internetteknik, Tentamen 3,0 14/03-2007 em V 12/04-2007 em V 23/08-2007 em V
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
37 EDA485 0104  Maskinorienterad programmering Z, Tentamen 3,0 12/03-2007 em V 10/04-2007 fm V Ändring 30/08-2007 fm M
37 EDA485 0204 S Maskinorienterad programmering Z, Laboration 2,0
75 EEM020 0198  Högfrekvensteknik, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V 13/04-2007 em V 20/08-2007 fm V
32 EEM045 0101 * Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
32 EMI130 0193 E Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, Tentamen 3,0 15/03-2007 em V 30/08-2007 em V
59 EOE041 0195 E Optoelektronik, Tentamen 3,0 17/03-2007 fm M 10/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
75 ERR011 0199 E Radar and remote sensing, Tentamen 3,5 16/03-2007 em V 21/08-2007 em V
32 ESS015 0198 * Reglerteknik, Tentamen 1,5
32 ESS015 0298 * Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 1,0
32 ESS036 0101 * Wireless communications, Tentamen 3,0
32 ESS072 0102 * Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS075 0199 S Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
32 ESS155 0101 * Data compression, Tentamen 3,0
32 ESS166 0104 * Kommunikationssystem, Projekt 2,5
75 FAS030 0101 E Det interstellära mediet, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
17 FAS060 0102 E Svarta hål, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 FAS070 0102 E Advanced numerical methods and applications, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR050 0189 E Information theory, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR125 0199 * Autonomous agents, Tentamen 2,0
16 FFR130 0100 E Dynamical systems, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY471 0101 E Miljövetenskap, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA121 0199 * Computational physics, Tentamen 5,0
59 FKA172 0106 E Kvantinformatik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 FMI036 0103 E Supraledning och lågtemperaturfysik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FRE051 0102 E Reaktorteknologi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
17 FUF025 0105 E Avancerad subatomär fysik, Inlämningsuppgift 5,0
17 FUF030 0105 E Symmetry and group theory, Inlämningsuppgift 5,0
21 KFK020 0180 E Biofysikalisk kemi, Tentamen 4,0 12/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKE011 0195 E Keramiska material, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V Kontakta examinator 31/08-2007 fm M
59 MCC020 0106 * Nano/bioscience for information processing, Tentamen 0,0
42 MHA021 0197 E Finit elementmetod, Tentamen 5,0 15/03-2007 fm V
42 MHA170 0198 E Tillämpad strukturdynamik, Tentamen 5,0 17/03-2007 fm M 31/08-2007 fm M
42 MTF071 0198 E Beräkningsmetoder för turbulent strömning, Tentamen 5,0 15/03-2007 fm V 28/08-2007 fm V
37 TDA200 0196 E Systemprogrammering i C, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V 20/01-2007 fm V 30/08-2007 em V
16 TIF025 0105 E Kluster, fullerener och nanorör, Inlämningsuppgift 5,0
16 TIF030 0105 E Moderna avbildningsmetoder, Inlämningsuppgift 5,0
16 TIF050 0105 E Biomaterial, Projekt 5,0
16 TIF105 0106 E Stochastic processes in physics, chemistry and biology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TIN321 0105  Programspråk, Tentamen 3,0 12/03-2007 fm V 15/01-2007 em V 31/08-2007 em V
37 TIN321 0205 S Programspråk, Laboration 2,0
11 TMA482 0101 E Partiella differentialekvationer - tekniska beräkningar TM, Tentamen 5,0 16/03-2007 fm M 22/08-2007 fm V
11 TMS016 0101 E Statistisk bildbehandling TM, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 23/08-2007 fm V
11 TMS021 0101 E Sannolikhetsteorins grunder TM, Tentamen 5,0 16/03-2007 fm M 10/04-2007 fm V Kontakta examinator
50 VTA091 0198 * Technical acoustics 2, Laboration 2,5

Läsperiod 4
Valfria kurser
37 EDA202 0199  Unix internt, Tentamen 3,0 29/05-2007 fm M Kontakta examinator
37 EDA202 0299 S Unix internt, Laboration 1,0
37 EDA331 0105  Datorsystemteknik, Tentamen 4,0 26/05-2007 em V 18/01-2007 fm V 20/08-2007 fm V
37 EDA331 0205 S Datorsystemteknik, Laboration 1,0
37 EDA370 0198 * Datorsystemteknik E, Tentamen 1,5 26/05-2007 em V 18/01-2007 fm V 20/08-2007 fm V
37 EDA370 0298 *S Datorsystemteknik E, Konstruktionsövning + lab 1,0
37 EDA390 0198 *E Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA435 0101 E Advanced internet technology, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V 28/08-2007 fm M
75 EEM020 0298 S Högfrekvensteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
32 EEM045 0101 *E Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
59 EOE043 0104  Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 3,0 30/05-2007 fm V 16/01-2007 fm V 27/08-2007 fm V
59 EOE043 0204 S Fiberoptisk kommunikation, Projekt 1,0
75 ERR061 0101 E Satellites in communications and navigation, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 ERR170 0102 E Interferometry for astronomy and geodesy, Tentamen 3,0 28/05-2007 em V 17/01-2007 fm V 20/08-2007 fm V
75 ERR185 0102 E MM and subMM receiver technology for instrumentation, Inlämningsuppgift 3,0
32 ESS015 0198 * Reglerteknik, Tentamen 1,5 29/05-2007 fm M 16/01-2007 em V 23/08-2007 em V
32 ESS015 0298 *S Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 1,0
32 ESS036 0101 *E Wireless communications, Tentamen 3,0 28/05-2007 fm V Kontakta examinator
32 ESS072 0102 *E Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS155 0101 *E Data compression, Tentamen 3,0 02/06-2007 fm M 30/08-2007 fm M
32 ESS166 0104 *E Kommunikationssystem, Projekt 2,5
75 FAS015 0101 E Stjärnornas fysik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 FAS035 0101 E Modern kosmologi, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
17 FFM485 0101 E Strängteori, Inlämningsuppgift 5,0
16 FFR115 0199 E Computational biology 2, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR125 0199 *E Autonomous agents, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY423 0104 E Deformation mechanisms in crystalline materials, Tentamen 5,0 29/05-2007 fm V 30/08-2007 fm V
16 FKA121 0199 *E Computational physics, Tentamen 0,0
17 FKA175 0101 E Astropartikelfysik, Inlämningsuppgift 5,0
59 FMI040 0102 E Semiconductor materials physics, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FTF180 0101 E Bioteknisk fysik - medicinsk fysik, Projekt 3,0
16 FTF225 0104 E Tissue engineering II, Projekt 5,0
17 FUF010 0105 E Quantum matter: Coherence and correlations, Muntlig tentamen 5,0
21 KFK140 0195 E Tillämpad kvantkemi, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC010 0106 E Statistisk fysik II, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC015 0106 E Superconducting devices: fundamentals and applications, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC020 0106 *E Nano/bioscience for information processing, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MHA041 0198 E Konstitutiva modeller, Tentamen 5,0 02/06-2007 fm M 27/08-2007 fm M
37 TDA296 0101  Distribuerade system, forts-kurs, Tentamen 4,0 28/05-2007 fm M 30/08-2007 fm M
37 TDA296 0201 S Distribuerade system, forts-kurs, Laboration 0,0
37 TDA345 0101  Semantik för programspråk, Tentamen 4,0 29/05-2007 em V Kontakta examinator
37 TDA345 0201 S Semantik för programspråk, Laboration 0,0
16 TIF035 0105 E Computational materials physics, Inlämningsuppgift 5,0
16 TIF055 0105 E Biologisk ytfysik, Projekt 5,0
16 TIF070 0105 E Transportteori och slumpprocesser, Inlämningsuppgift 5,0
37 TIN170 0185 E Artificiell intelligens, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA013 0101 E Ordinära differentialekvationer TM, Tentamen 5,0 31/08-2007 fm V
11 TMA401 0101 E Funktionalanalys TM, Tentamen 5,0 01/06-2007 fm M 18/01-2007 fm M 01/09-2007 fm V
11 TMA521 0197 E Projektkurs i optimering TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS036 0101 E Matematisk statistik - statistisk slutledning TM, Tentamen 5,0 29/05-2007 em V 17/01-2007 em V 27/08-2007 fm V
11 TMS086 0101 E Finansiella tidsserier TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
50 VTA091 0198 *E Technical acoustics 2, Laboration 2,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.