Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla Energi  Fordon  InduLogi  InduPrOr  MarinTek  Material  Mekatron  Produkt  TeknMeka 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Programinriktning Industriell Produktion och Organisation
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR050 0198 E Integrerad produktionsorganisation, Tentamen 5,0 28/10-2006 fm M 10/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
Profil i Kvalitetsutveckling
45 IEK281 0198 E Industriell kvalitetsteknik, Tentamen 5,0 21/10-2006 em V 19/01-2007 em V 27/08-2007 em V
Valfria kurser
45 CIK020 0103 E Immaterialrättsliga strategier, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 17/01-2007 em V Kontakta examinator
37 EDA496 0105 E Grundläggande software engineering, Tentamen 5,0 23/10-2006 em M 16/01-2007 em V 24/08-2007 fm M
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
45 IOE015 0102 E Economics and management of technology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MME091 0198 E Mekanik, forts-kurs, Tentamen 5,0 27/10-2006 fm M 30/08-2007 fm M
44 MMF011 0198 E CAD och PDM, Dugga 5,0
43 MPR151 0198 E NC-CAM M, Tentamen 5,0 25/10-2006 em V 13/01-2007 fm V 23/08-2007 em V
Profil i Kvalitetsutveckling
11 TMS026 0101 E Statistisk tillförlitlighetsteori TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
Profil i Miljöteknik
21 KKM021 0195 E Ekologi för tekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
43 MPR051 0198 E Integrerade tillverkningssystem, Tentamen 5,0 19/12-2006 fm M 11/04-2007 fm V 23/08-2007 fm V
Valfria kurser
45 CIP050 0104 E 1) Entreprenöriellt ledarskap och dynamisk organisering 2, Inlämningsuppgift 2,5
47 ENM025 0106 E Energiomvandling, Tentamen 5,0 16/12-2006 fm M 11/04-2007 fm V 23/08-2007 em M
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
42 MHA021 0197 E Finit elementmetod, Tentamen 5,0 22/12-2006 em M 17/01-2007 fm V 29/08-2007 fm M
44 MMF092 0106 E Maskinkonstruktion, Tentamen 5,0 16/12-2006 fm M 11/04-2007 fm V 29/08-2007 fm M
43 MTT025 0106  Material för lätta konstruktioner, Tentamen 4,0 21/12-2006 fm M 11/04-2007 fm V 21/08-2007 fm V
43 MTT025 0206 S Material för lätta konstruktioner, Laboration 1,0
44 PPU055 0106  Virtuell produktion, Tentamen 3,5 22/12-2006 em M 11/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
44 PPU055 0206 S Virtuell produktion, Laboration 1,5
Profil i Kvalitetsutveckling
44 MMF206 0198  PU-A: Kundkrav och design i PU, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS031 0101 E Statistisk försöksplanering TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V Kontakta examinator
11 TMS070 0198 E Statistisk kvalitetsstyrning, Tentamen 5,0 16/12-2006 em V 10/04-2007 em V 30/08-2007 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPR270 0101  Produktionssimulering M, Projekt 3,5
44 MPR270 0201 S Produktionssimulering M, Laboration 1,5
Valfria kurser
45 CTE031 0105 E 1) Teknikhistoria, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IAR060 0198 E Integrerad produktutveckling och projektledning, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 30/08-2007 fm V
45 IAR060 0198 E Integrerad produktutveckling och projektledning, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 30/08-2007 fm V
45 ITS065 0104 E 1) Genus och teknik i vår värld idag, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
60 LSP530 0199 E 1) Fiction for engineers, Projekt 5,0
42 MTF113 0106 E Värmeöverföring, Tentamen 5,0 13/03-2007 fm M 25/08-2007 fm M
11 MVE100 0106 E Transformer- och differentialekvationer, Projekt 5,0
45 TEK125 0106 E Logistik, Tentamen 5,0 12/03-2007 fm V 20/08-2007 em V
Profil i Kvalitetsutveckling
44 MMF206 0298 S PU-A: Kundkrav och design i PU, Konstruktionsövning 1,5
11 TMS041 0101 E Multivariat statistisk analys TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
Profil i Miljöteknik
45 ITR361 0103 E Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 5,0 16/03-2007 em V 27/08-2007 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 IAR056 0105 E 2) Projekt i industriell produktion & organisation, Projekt 5,0
Valfria kurser
45 CIK010 0103 E Immaterialrättsliga strategier inom kemi och bioteknik, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M 17/01-2007 em V Kontakta examinator
45 CIK015 0103 E Rättsskydd inom IT - strategier för kommersialisering, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M 17/01-2007 em V Kontakta examinator
45 CIK020 0103 E Immaterialrättsliga strategier, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M Kontakta examinator
32 ESS205 0103 E 3) Reglerteknik för fordon, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3 Kontakta examinator
43 MMK210 0198 E Hopfogningsteknik, Tentamen 5,0 01/06-2007 fm V 29/08-2007 fm M
45 TEK035 0105 E 1) Innovationer och ekonomisk tillväxt, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK130 0106 E 1) Vetenskapshistoria, Projekt 5,0
Profil i Miljöteknik
43 MPM090 0101 E Miljöanpassad utveckling och tillverkning, Projekt 5,0
47 VTM081 0199 E Livscykelanalys, Tentamen 5,0 28/05-2007 em V 24/08-2007 fm V

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Obligatoriska kurser
92 XBI060 0196 E Informationskompetens M, Övning 0,0
Valfria kurser
0480 MPA030 0101 E 4) Projektarbete M4, Projekt 2,0
42 MTF280 0103 E 3) Förbränningsprocessen i motorer, Tentamen 5,0
0407 PRAKTM 0194 E Praktik M, Övning 0,0
42 TME045 0105 E 4) Chalmers formula student, Projekt 10,0
0480 TME050 0105 E 4) Project, Projekt 5,0


1) MTS-kurs
2) Får läsas av de som följer fördjupningen
3) Kursen ingår i Grönabilen satsningen
4) Kan bara läsas efter godkännande från M-programmet
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.