Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TKEFA - KEMITEKNIK MED FYSIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
37 DAT045 0105 E Introduction to programming, Tentamen 5,0 28/10-2006 fm V 18/01-2007 fm V 31/08-2007 fm V
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
59 FFY070 0168 * Liquid crystals, physics and applications, Tentamen 0,0
16 FTF145 0196 E Materialvetenskap, struktur och egenskaper, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V Kontakta examinator
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen 5,0 26/10-2006 em V 14/04-2007 fm M 29/08-2007 em V
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
21 KAA111 0197 E Advanced chemical engineering design, Tentamen 4,0 23/10-2006 fm V Kontakta examinator 28/08-2007 fm M Ändring
21 KBB031 0195 E 1) Biokemi, forts-kurs, Tentamen 6,0 25/10-2006 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM021 0195 E 2) Ekologi för tekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM066 0199  3) Global chemical sustainability, del A, Tentamen 2,0 26/10-2006 fm V 14/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
21 KKR031 0197 S Försöksplanering, Tentamen 4,0 28/10-2006 fm V 13/01-2007 em V 29/08-2007 fm V
21 KOK031 0195 E Tillämpad organisk molekylspektrometri, Tentamen 5,0 24/10-2006 fm M Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KOO091 0105 E Fasta tillståndets kemi, Tentamen 5,0 28/10-2006 fm V Kontakta examinator 24/08-2007 fm V
21 KSK012 0105 * Träkemi och cellulosateknik, Tentamen 3,5
47 KVM012 0197 E Industrial energy systems, Tentamen 4,0 28/10-2006 em V 19/01-2007 fm M 31/08-2007 em V
11 TMA421 0196 E Stokastiska processer, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 11/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
0205 UNA010 0183 E Nationalekonomi, Tentamen 3,5 24/10-2006 fm M 18/01-2007 fm M 27/08-2007 fm M

Läsperiod 2
Valfria kurser
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS150 0101 E Statistical digital signal processing, Tentamen 3,5 17/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
59 FFY070 0168 *E Liquid crystals, physics and applications, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY630 0104 E Bränsleceller - funktion och material, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FTF155 0199 E Materialvetenskap, karaktärisering, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
21 KAA142 0105 E Waste management, Tentamen 3,0 17/12-2006 em V Kontakta examinator 30/08-2007 em V
21 KBB056 0105 E Strukturbiokemi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT025 0105 E Polymerers kemi och fysik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT035 0105 E Organisk kemi, forts-kurs, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK150 0195 E Tillämpad optisk spektroskopi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKK030 0184 E Kärnkemi, Tentamen 4,0 16/12-2006 em V Kontakta examinator 30/08-2007 em V
21 KKM066 0299 S Global chemical sustainability, del B, Tentamen 2,0 16/12-2006 em V 14/04-2007 em V Kontakta examinator
21 KKR071 0197 E Simulering av transportprocesser i kemiteknik, Projekt 4,0
21 KSK012 0105 *E Träkemi och cellulosateknik, Tentamen 3,5 16/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 29/08-2007 fm V
21 KTK040 0187 E Nanopartikelteknologi, Tentamen 4,0 19/12-2006 em V 13/04-2007 em V Kontakta examinator
21 KTK060 0189 E Utsläppsprevention, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 MEN031 0197 E Förbränningsteknik, Tentamen 5,0 19/12-2006 em V 25/08-2007 fm V
42 MHA150 0195 E Hållfasthetslära K, Tentamen 3,0 20/12-2006 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
16 TIF020 0105 E Ytfysik och ytprocesser, Projekt 5,0
16 TIF065 0105 E Atom- och molekylfysik, Tentamen 5,0 20/12-2006 fm V 12/04-2007 em V 22/08-2007 em V
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V 10/04-2007 fm V 29/08-2007 fm V
11 TMS031 0101 E Statistisk försöksplanering TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
32 ESS075 0199 S 4) Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
16 FFR130 0100 E Dynamical systems, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA121 0199 * Computational physics, Tentamen 5,0
21 KAA101 0197 E Adv.separation technology (incl.sep.of envir.harmf.subs.), Tentamen 4,0 10/03-2007 fm V 10/04-2007 em V 25/08-2007 fm V Ändring
21 KFK020 0180 E Biofysikalisk kemi, Tentamen 4,0 12/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKE011 0195 E Keramiska material, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V Kontakta examinator 31/08-2007 fm M
21 KKK010 0183 E 5) Extraktionskemi, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKK020 0184 E 5) Tillämpad kärnkemi, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM011 0197 E Environmental performance of chemical products, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK040 0191 E Pappersteknik, Tentamen 4,0 16/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM070 0195 E Design av energitekniska anläggningar, Tentamen 4,0 13/03-2007 em V 11/04-2007 em V 22/08-2007 fm V
42 MTF071 0198 E Beräkningsmetoder för turbulent strömning, Tentamen 5,0 15/03-2007 fm V 28/08-2007 fm V
16 TIF025 0105 E Kluster, fullerener och nanorör, Inlämningsuppgift 5,0
16 TIF050 0105 E Biomaterial, Projekt 5,0
11 TMA482 0101 E Partiella differentialekvationer - tekniska beräkningar TM, Tentamen 5,0 16/03-2007 fm M 22/08-2007 fm V

Läsperiod 4
Valfria kurser
45 CIK010 0103 E Immaterialrättsliga strategier inom kemi och bioteknik, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M 17/01-2007 em V Kontakta examinator
16 FFY331 0101 E 6) Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA121 0199 *E Computational physics, Tentamen 0,0
21 KAA011 0195 E Projektering av kemiska processanläggningar, Tentamen 5,0 30/05-2007 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK140 0195 E Tillämpad kvantkemi, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKA020 0187 E Studieresa K, Studieresa 1,0
21 KKK040 0184 E Programmeringsteknik för kemitekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM060 0195 E Proj.kurs i miljö och energiteknik ur livscykelperspektiv, Projekt 4,0
21 KPO020 0184 E 7) Polymerteknologi, Tentamen 5,0 01/06-2007 em V 28/08-2007 em V
21 KTK010 0183 E Katalys, Tentamen 4,0 26/05-2007 fm V Kontakta examinator
21 KTK095 0199 E Ytkemi, Tentamen 5,0 31/05-2007 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM075 0197 E Optimization with energy and environmental applications, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 MEN115 0198 E Energisystem, Tentamen 5,0 29/05-2007 fm M 21/08-2007 fm V
16 TIF035 0105 E Computational materials physics, Inlämningsuppgift 5,0
16 TIF055 0105 E Biologisk ytfysik, Projekt 5,0
11 TMS036 0101 E Matematisk statistik - statistisk slutledning TM, Tentamen 5,0 29/05-2007 em V 17/01-2007 em V 27/08-2007 fm V


1) Förkunskapskrav KBB045
2) Viss egen inläsning av KKM051, Kem. miljövetenskap, erfordras.
3) Kan väljas som obligatorisk miljökurs.
4) Förkunskapskrav ERE180
5) Förkunskapskrav KKK030
6) Kan väljas som obligatorisk miljökurs
7) förkunskapskrav KPO031
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.