Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TKBIA - BIOTEKNIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
37 DAT045 0105 E Introduction to programming, Tentamen 5,0 28/10-2006 fm V 18/01-2007 fm V 31/08-2007 fm V
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
16 FTF145 0196 E Materialvetenskap, struktur och egenskaper, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V Kontakta examinator
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
21 KAA095 0104 S Separations- och apparatteknik, Tentamen 4,0 28/10-2006 fm V 15/01-2007 fm V 01/09-2007 fm V
21 KAA111 0197 E Advanced chemical engineering design, Tentamen 4,0 23/10-2006 fm V Kontakta examinator 28/08-2007 fm M Ändring
21 KBB060 0194 E Biofysik, Muntlig tentamen 3,0
21 KBB090 0199 E 1) Biokemisk miljötoxikologi, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM021 0195 E Ekologi för tekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM066 0199  Global chemical sustainability, del A, Tentamen 2,0 26/10-2006 fm V 14/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
0854 KMG035 0199 E 1) Molekylär biologi, fördjupning, Tentamen 10,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO045 0199 E Biopolymerer och biokompositer, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK012 0105 * Träkemi och cellulosateknik, Tentamen 3,5
16 TIF040 0105 E Introduction to biotechnical physics, Projekt 5,0
0340 UAF010 0199 E 2) Basal och tillämpad farmakologi, Tentamen 10,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valfria kurser
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS215 0104 S 3) Reglerteknik och mätteknik, Tentamen 4,0 16/12-2006 fm V 10/04-2007 em V 23/08-2007 fm V
16 FFR110 0199 E Computational biology 1, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA116 0104 E Levande tillståndets fysik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBB056 0105 E Strukturbiokemi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT025 0105 E Polymerers kemi och fysik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT035 0105 E Organisk kemi, forts-kurs, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK150 0195 E Tillämpad optisk spektroskopi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK180 0104 E 4) Bionanoteknologi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM066 0299 S Global chemical sustainability, del B, Tentamen 2,0 16/12-2006 em V 14/04-2007 em V Kontakta examinator
21 KKR071 0197 E Simulering av transportprocesser i kemiteknik, Projekt 4,0
21 KLI010 0168 E Livsmedelskemi, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KLI040 0189 E Näringslära, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
0854 KMG045 0199 E Utveckling av läkemedel, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK012 0105 *E Träkemi och cellulosateknik, Tentamen 3,5 16/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 29/08-2007 fm V
11 MVE060 0105 E Statistics and data analysis, Tentamen 5,0 16/12-2006 fm V 10/04-2007 fm V 25/08-2007 fm V
0345 UMF017 0105 E Sequence information, Tentamen 5,0 20/12-2006 em V 12/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
32 EMI130 0193 E Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, Tentamen 3,0 15/03-2007 em V 30/08-2007 em V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
21 KAA101 0197 E Adv.separation technology (incl.sep.of envir.harmf.subs.), Tentamen 4,0 10/03-2007 fm V 10/04-2007 em V 25/08-2007 fm V Ändring
21 KAM020 0195 E Analytisk kemi, forts-kurs, Inlämningsuppgift 4,0
21 KBB095 0199 E 1) Genteknisk proteinmodellering, Tentamen 10,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK020 0180 E Biofysikalisk kemi, Tentamen 4,0 12/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM011 0197 E 5) Environmental performance of chemical products, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KLI030 0184 E Livsmedelsteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO040 0195 E Ytteknologi K, Tentamen 5,0 15/03-2007 fm V Kontakta examinator 25/08-2007 fm M
21 KPO065 0104 E Tissue engineering I, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK040 0191 E Pappersteknik, Tentamen 4,0 16/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA231 0101 E Algoritmer för inlärning och slutledning TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA506 0105 E Structural bioinformatics, Tentamen 5,0 15/03-2007 fm V 24/08-2007 fm M
16 TIF050 0105 E Biomaterial, Projekt 5,0
11 TMS016 0101 E Statistisk bildbehandling TM, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 23/08-2007 fm V
11 TMS106 0101 E Population genetics, Tentamen 5,0 14/03-2007 fm V 13/04-2007 fm V 27/08-2007 fm V

Läsperiod 4
Valfria kurser
45 CIK010 0103 E Immaterialrättsliga strategier inom kemi och bioteknik, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M 17/01-2007 em V Kontakta examinator
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR115 0199 E Computational biology 2, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FTF225 0104 E Tissue engineering II, Projekt 5,0
21 KAA051 0104 E Matematisk modellering, Tentamen 5,0 02/06-2007 fm V 17/01-2007 fm V 27/08-2007 em V
21 KBT065 0106  Nanostrukturerad läkemedelsformulering, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT065 0206 S Nanostrukturerad läkemedelsformulering, Laboration 2,0
21 KKM031 0195 E Miljöanalytisk kemi, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKR061 0100 E Metabolisk modellering, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KLI050 0195 E Projekteringskurs i livsmedelsteknik, Projekt 4,0
21 KLI065 0199 E Livsmedelsbioteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 KMB026 0105 E Gene expression and cell models, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KOK075 0199 E Natural product chemistry, Tentamen 3,0 29/05-2007 em V Kontakta examinator 27/08-2007 em V
21 KTK095 0199 E Ytkemi, Tentamen 5,0 31/05-2007 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KTK100 0102 E Strukturanalys av kolloidala system, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM033 0104 E Energiteknik och miljö, Tentamen 4,0 26/05-2007 fm V 19/01-2007 fm M 22/08-2007 fm V
11 MVE075 0105 E Morfomatik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 TIF055 0105 E Biologisk ytfysik, Projekt 5,0
11 TMS121 0105 E Statistics in genetics, Tentamen 5,0 31/05-2007 fm M 29/08-2007 fm V


1) Antagningsbegränsad kurs
2) Antagningsbegränsad kurs, kursen pågår i 10 v.
3) Ej om ESS210 eller ERE080 lästs
4) Ej om KAM010 lästs
5) Endast en av kurserna KKM011 och VTM081 får medräknas
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.