Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TITEA - INFORMATIONSTEKNIK Läsår: 2006/2007

Tredje årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 ITS022 0106  Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
45 ITS022 0206 S Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Projekt 2,0
Rekommenderade kurser
37 TDA450 0102 E Functional programming, Tentamen 4,0 24/10-2006 fm V 19/01-2007 fm M 22/08-2007 fm V
37 TIN092 0106  Algoritmer, Tentamen 5,0 24/10-2006 em V 30/08-2007 fm V
37 TIN092 0206 S Algoritmer, Laboration 0,0
11 TMA965 0197 E Diskret matematik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator 21/08-2007 em V
Valfria kurser
37 EDA121 0103  Fault-tolerant computer systems, Tentamen 3,0 26/10-2006 fm M 13/01-2007 em V 27/08-2007 fm M
37 EDA121 0203 S Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,0
37 EDA233 0106 E 1) Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 5,0
37 EDA262 0104  Datasäkerhet, Tentamen 3,0 28/10-2006 em V 17/01-2007 em V 28/08-2007 em V
37 EDA262 0204 S Datasäkerhet, Laboration 1,0
37 EDA915 0102  Industriell digital konstruktion, del A, Projekt 3,0
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
32 ESS140 0101 * Digital communications, Tentamen 2,5
32 ESS145 0101 E Applied signal processing, Projekt 3,5
16 FFR105 0199 E Evolutionary computation, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR135 0100 E Artificial neural networks, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY621 0106 E Fysik för ingenjörer IT, del A, Tentamen 5,0 26/10-2006 fm V 27/08-2007 em V
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen 5,0 26/10-2006 em V 14/04-2007 fm M 29/08-2007 em V
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
37 TDA281 0101  Kompilatorkonstruktion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA281 0201 S Kompilatorkonstruktion, Laboration 0,0
37 TDA360 0101  Datorgrafik, Tentamen 4,0 28/10-2006 em V 18/01-2007 em V 30/08-2007 em V
37 TDA360 0201 S Datorgrafik, Laboration 0,0
37 TDA381 0105  Parallell programmering, Tentamen 3,0 27/10-2006 em V 19/01-2007 em V 24/08-2007 em V
37 TDA381 0205 S Parallell programmering, Laboration 2,0
11 TMA035 0198 E Analytiska funktioner, Tentamen 3,0 24/10-2006 em V 18/01-2007 fm V 22/08-2007 em V
11 TMA136 0101 E Optimering under osäkerhet TM, Tentamen 5,0
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA421 0196 E Stokastiska processer, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 11/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
0205 UNA010 0183 E Nationalekonomi, Tentamen 3,5 24/10-2006 fm M 18/01-2007 fm M 27/08-2007 fm M
50 VTA135 0198 E Audio technology and acoustics, Tentamen 5,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA591 0106  Objektorienterad systemutveckling, Tentamen 2,0 22/12-2006 em V 11/04-2007 fm V 27/08-2007 fm M
37 TDA591 0206  Objektorienterad systemutveckling, Projekt 2,0
37 TDA591 0306 S Objektorienterad systemutveckling, Inlämningsuppgift 1,0
Rekommenderade kurser
37 DAT060 0106 E Logic in computer science, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V 10/04-2007 em V Kontakta examinator
37 TDA565 0104  Programverifiering, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 12/04-2007 em V 27/08-2007 em V
37 TDA565 0204 S Programverifiering, Laboration 0,0
Valfria kurser
37 EDA111 0198 E Datorarkitektur, Tentamen 4,0 22/12-2006 em M 11/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 EDA222 0106  Realtidssystem, Tentamen 3,0 20/12-2006 em V 12/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
37 EDA222 0206 S Realtidssystem, Laboration 2,0
37 EDA233 0106 E 1) Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 5,0
37 EDA490 0104  Nätverkssäkerhet, Laboration 1,0
37 EDA490 0204 S Nätverkssäkerhet, Tentamen 3,0 21/12-2006 em V 12/04-2007 fm V Kontakta examinator
37 EDA915 0202 S Industriell digital konstruktion, del B, Projekt 3,0
59 EME022 0101 E Halvledarkomponenter, Tentamen 4,0 20/12-2006 fm V 19/01-2007 fm M Kontakta examinator
75 EOE106 0205  Mätteknik D, Inlämningsuppgift 2,0
32 ERE101 0106  Reglerteknik D, Tentamen 4,0 16/12-2006 em V 11/04-2007 em V 23/08-2007 em V
32 ERE101 0206 S Reglerteknik D, Laboration 1,0
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
37 ESS065 0199 E Analog VLSI-teknik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS140 0101 *E Digital communications, Tentamen 3,5 19/12-2006 em V Kontakta examinator
32 ESS150 0101 E Statistical digital signal processing, Tentamen 3,5 17/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
37 TDA250 0198 E Algoritmer, forts-kurs, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA340 0101  Avancerad funktionell programmering, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA340 0201 S Avancerad funktionell programmering, Laboration 0,0
37 TDA350 0101  Kryptoteknik, Tentamen 4,0 17/12-2006 em V 10/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 TDA350 0201 S Kryptoteknik, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag - Venture Cup, Inlämningsuppgift 2,5
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V 10/04-2007 fm V 29/08-2007 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Rekommenderade kurser
37 TDA381 0105  Parallell programmering, Tentamen 3,0 13/03-2007 fm V 24/08-2007 em V
37 TDA381 0205 S Parallell programmering, Laboration 2,0
Valfria kurser
37 EDA092 0106  Operativsystem, Tentamen 4,0 14/03-2007 fm V 13/04-2007 em V 20/08-2007 em V
37 EDA092 0206 S Operativsystem, Laboration 1,0
37 EDA191 0199 E Datorarkitekturimplementering, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA280 0193 * Parallella datorsystem, Tentamen 2,0
37 EDA321 0105  Digitalteknik, fortsättningskurs, Laboration 2,0
37 EDA321 0205 S Digitalteknik, fortsättningskurs, Tentamen 3,0 13/01-2007 fm V 11/04-2007 em V 28/08-2007 fm M
37 EDA351 0106 E Kretselektronik, Tentamen 5,0 16/03-2007 em M 10/04-2007 em V 30/08-2007 em V
37 EDA385 0198  Internetteknik, Laboration 1,0
37 EDA385 0298 S Internetteknik, Tentamen 3,0 14/03-2007 em V 12/04-2007 em V 23/08-2007 em V
37 EDA420 0101  Parallella och distribuerade realtidssystem, Tentamen 2,0 15/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA420 0201 S Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 2,0
32 EEM045 0101 * Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
32 EMI130 0193 E Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, Tentamen 3,0 15/03-2007 em V 30/08-2007 em V
75 EOE106 0105  Mätteknik D, Tentamen 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS036 0101 * Wireless communications, Tentamen 3,0
32 ESS072 0102 * Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS075 0199 S Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
32 ESS155 0101 * Data compression, Tentamen 3,0
600 ETI130 0178 E Elhistoria, föreläsningar, Övning 0,5
16 FFY471 0101 E Miljövetenskap, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITS031 0105 E Datorer, kommunikation och social nätverk, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 MPP051 0106 E Industridesign 1, Inlämningsuppgift 5,0
37 TDA231 0101 E Algoritmer för inlärning och slutledning TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA291 0101 S Software engineering using formal methods, Tentamen 4,0 10/03-2007 fm V Kontakta examinator 24/08-2007 fm M
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag - Venture Cup, Inlämningsuppgift 2,5
37 TIN321 0105  Programspråk, Tentamen 3,0 12/03-2007 fm V 15/01-2007 em V 31/08-2007 em V
37 TIN321 0205 S Programspråk, Laboration 2,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 TDA516 0106  Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
60 TDA516 0206  Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,0
0412 TDA516 0306 S Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,0
Rekommenderade kurser
37 TDA420 0102  Operativsystem, Tentamen 4,0 30/05-2007 fm V 20/08-2007 em V
37 TDA420 0202 S Operativsystem, Laboration 0,0
Valfria kurser
45 CIK015 0103 E Rättsskydd inom IT - strategier för kommersialisering, Tentamen 5,0 28/05-2007 fm M 17/01-2007 em V Kontakta examinator
37 EDA202 0199  Unix internt, Tentamen 3,0 29/05-2007 fm M Kontakta examinator
37 EDA202 0299 S Unix internt, Laboration 1,0
37 EDA280 0193 *E Parallella datorsystem, Tentamen 2,0 26/05-2007 em V 27/08-2007 em V
37 EDA435 0101 E Advanced internet technology, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V 28/08-2007 fm M
47 EEK215 0102 E Power quality and electromagnetic compatibility, Tentamen 3,0 31/05-2007 fm M 31/08-2007 fm V
32 EEM045 0101 *E Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
32 EEM076 0105  Elektriska kretsar och fält, Tentamen 4,0 28/05-2007 fm V 18/01-2007 em V 23/08-2007 em M
32 EEM076 0205 S Elektriska kretsar och fält, Laboration 1,0
59 EMI010 0193 E Elkretssimuleringsteknik, Tentamen 3,5 01/06-2007 fm M Kontakta examinator
75 ERR061 0101 E Satellites in communications and navigation, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS036 0101 *E Wireless communications, Tentamen 3,0 28/05-2007 fm V Kontakta examinator
32 ESS072 0102 *E Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS155 0101 *E Data compression, Tentamen 3,0 02/06-2007 fm M 30/08-2007 fm M
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IEK102 0103 E Industriell ekonomi, Tentamen 3,0 Kontakta examinator 19/01-2007 fm M 28/08-2007 em V
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3 Kontakta examinator
37 TDA296 0101  Distribuerade system, forts-kurs, Tentamen 4,0 28/05-2007 fm M 30/08-2007 fm M
37 TDA296 0201 S Distribuerade system, forts-kurs, Laboration 0,0
37 TDA345 0101  Semantik för programspråk, Tentamen 4,0 29/05-2007 em V Kontakta examinator
37 TDA345 0201 S Semantik för programspråk, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 28/05-2007 em M 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
37 TDA510 0103  Språkteknologi, Tentamen 4,0 22/08-2007 em V
37 TDA510 0203 S Språkteknologi, Laboration 0,0
37 TDA600 0104  Språkbaserad datasäkerhet, Konstruktionsövning + lab 4,0
37 TDA600 0204 S Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 0,0
37 TDA955 0198 E Hardware description and verification, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V Kontakta examinator 29/08-2007 em V
37 TIN092 0106  Algoritmer, Tentamen 5,0 29/05-2007 fm M 30/08-2007 fm V
37 TIN092 0206 S Algoritmer, Laboration 0,0
37 TIN170 0185 E Artificiell intelligens, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA521 0197 E Projektkurs i optimering TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS036 0101 E Matematisk statistik - statistisk slutledning TM, Tentamen 5,0 29/05-2007 em V 17/01-2007 em V 27/08-2007 fm V
11 TMS081 0101 E Randomiserade algoritmer TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 31/08-2007 fm V
37 TMV026 0105 S Ändliga automater och formella språk, Tentamen 5,0 31/05-2007 fm M 27/08-2007 fm M
11 TMV085 0103 E Finansiell risk, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
88 DATX01 0106  Kandidatarbete inom Datavetenskap, del A, Projekt 0.0      
37 DATX01 0206  Kandidatarbete inom Datavetenskap, del B, Projekt 10.0      
88 DATX02 0106  Kandidatarbete inom Datorteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete inom Datorteknik, del B, Projekt 10.0      

1) Läses i period 1 eller 2
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.