Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TELTA - ELEKTROTEKNIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
92 XBI021 0105 E 1) Informationskompetens, Inlämningsuppgift 2,0
Valfria kurser
37 EDA121 0103  Fault-tolerant computer systems, Tentamen 3,0 26/10-2006 fm M 13/01-2007 em V 27/08-2007 fm M
37 EDA121 0203 S Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,0
37 EDA233 0106 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 5,0
37 EDA262 0104  Datasäkerhet, Tentamen 3,0 28/10-2006 em V 17/01-2007 em V 28/08-2007 em V
37 EDA262 0204 S Datasäkerhet, Laboration 1,0
37 EDA375 0198 * Modern systemutveckling, Projekt 0,5
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
37 EDA396 0106  Agile development processes, Projekt 3,0
37 EDA396 0206 S Agile development processes, Tentamen 2,0 25/10-2006 fm M 19/01-2007 fm M 30/08-2007 em V
37 EDA915 0102  Industriell digital konstruktion, del A, Projekt 3,0
47 EEK165 0102 E Transmission and distribution, Tentamen 3,0 27/10-2006 fm M 19/01-2007 fm M 28/08-2007 em V
47 EEK175 0102 E Power electronics-1, Tentamen 3,5 21/10-2006 fm V 13/01-2007 fm V 23/08-2007 fm V
47 EEK610 0102 E Electric drives-1, Tentamen 3,5 23/10-2006 fm M 15/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 EEM051 0103 E Wireless system engineering, Tentamen 5,0 23/10-2006 fm V 18/01-2007 em V Kontakta examinator
59 EME010 0198 E Digital VLSI-teknik, Tentamen 4,0 27/10-2006 em V 18/01-2007 em V
59 EME075 0101 * Projektkurs i mikroelektronik, Projekt 1,0
59 EME080 0101 * Seminariekurs i mikroelektronik, Projekt 0,5
59 EOE031 0195 E Modern optik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
75 ERR051 0104 E Space techniques, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 fm V 22/08-2007 fm V
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen 2,0
32 ESS140 0101 * Digital communications, Tentamen 2,5
32 ESS145 0101 E Applied signal processing, Projekt 3,5
16 FFR135 0100 E Artificial neural networks, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen 5,0 26/10-2006 em V 14/04-2007 fm M 29/08-2007 em V
45 IEK160 0189 E Industriell ekonomi E, Tentamen 3,0 26/10-2006 em V 18/01-2007 em V 28/08-2007 em V
59 MKM105 0104 E Introduction to microsystem integration technology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator 28/08-2007 fm V
37 TDA281 0101  Kompilatorkonstruktion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA281 0201 S Kompilatorkonstruktion, Laboration 0,0
37 TDA288 0106  Människa - dator interaktion, Tentamen 3,0 23/10-2006 fm V 17/01-2007 fm V 01/09-2007 fm V
37 TDA288 0206  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 2,0
37 TDA288 0306 S Människa - dator interaktion, Laboration 0,0
37 TDA360 0101  Datorgrafik, Tentamen 4,0 28/10-2006 em V 18/01-2007 em V 30/08-2007 em V
37 TDA360 0201 S Datorgrafik, Laboration 0,0
37 TDA450 0102 E Functional programming, Tentamen 4,0 24/10-2006 fm V 19/01-2007 fm M 22/08-2007 fm V
50 VTA072 0198 * Sound and vibration measurement, Laboration 2,0
50 VTA135 0198 E Audio technology and acoustics, Tentamen 5,0

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 EDA111 0198 E Datorarkitektur, Tentamen 4,0 22/12-2006 em M 11/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 EDA222 0106  Realtidssystem, Tentamen 3,0 20/12-2006 em V 12/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
37 EDA222 0206 S Realtidssystem, Laboration 2,0
37 EDA233 0106 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 5,0
37 EDA375 0198 * Modern systemutveckling, Projekt 0,5
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
37 EDA915 0202 S Industriell digital konstruktion, del B, Projekt 3,0
47 EEK185 0102 E Power system design, Tentamen 4,0 21/12-2006 fm M 14/04-2007 fm V 21/08-2007 fm V
43 EEK190 0102 E High voltage engineering, Tentamen 3,0 17/12-2006 fm M 10/04-2007 fm V 30/08-2007 em V
43 EEK220 0102 E Applied computational electromagnetics, Inlämningsuppgift 3,0
47 EEK615 0102 E Electric drives-2, Tentamen 3,0 19/12-2006 fm V 12/04-2007 fm V 24/08-2007 em V
75 EEM060 0102 E Plasmafysik med tillämpningar och fusion, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
600 EKA045 0199 E Chefskap - Ledarskap E, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
59 EME022 0101 E Halvledarkomponenter, Tentamen 4,0 20/12-2006 fm V 19/01-2007 fm M Kontakta examinator
59 EME055 0199 * Projektkurs i mikrovågssystem, Projekt 2,0
59 EME075 0101 * Projektkurs i mikroelektronik, Projekt 1,0
59 EME080 0101 * Seminariekurs i mikroelektronik, Projekt 0,5
59 EME105 0103 E Foundations for microwave engineering, Tentamen 5,0 20/12-2006 fm M Kontakta examinator
59 EMI110 0193 E Laserteknik, Tentamen 3,0 17/12-2006 em V 13/04-2007 fm V Kontakta examinator
75 ERR125 0196 E Radioastrofysik, Tentamen 3,5 19/12-2006 fm V 12/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
75 ERR180 0102 E Remote sensing in environmental science, Tentamen 3,0 17/12-2006 em V 10/04-2007 fm V 29/08-2007 em V
75 ERR191 0105 E Satellite positioning, Tentamen 3,5 19/12-2006 fm V 27/08-2007 fm V
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
37 ESS065 0199 E Analog VLSI-teknik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
32 ESS140 0101 *E Digital communications, Tentamen 3,5 19/12-2006 em V Kontakta examinator
32 ESS150 0101 E Statistical digital signal processing, Tentamen 3,5 17/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
32 SSY065 0106 E Industriautomation, Tentamen 5,0 20/12-2006 fm V 14/04-2007 fm M 22/08-2007 fm V
37 TDA350 0101  Kryptoteknik, Tentamen 4,0 17/12-2006 em V 10/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 TDA350 0201 S Kryptoteknik, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
37 TDA591 0106  Objektorienterad systemutveckling, Tentamen 2,0 22/12-2006 em V 11/04-2007 fm V 27/08-2007 fm M
37 TDA591 0206  Objektorienterad systemutveckling, Projekt 2,0
37 TDA591 0306 S Objektorienterad systemutveckling, Inlämningsuppgift 1,0
37 TDA595 0104 S Distribuerade system, Tentamen 4,0 17/12-2006 em M 24/08-2007 em V
37 TMA240 0185 E Matematisk logik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer TM, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V 10/04-2007 fm V 29/08-2007 fm V
47 TME021 0106 E Hybrid vehicle drives, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
50 VTA072 0198 *E Sound and vibration measurement, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
37 EDA092 0106  Operativsystem, Tentamen 4,0 14/03-2007 fm V 13/04-2007 em V 20/08-2007 em V
37 EDA092 0206 S Operativsystem, Laboration 1,0
37 EDA191 0199 E Datorarkitekturimplementering, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA280 0193 * Parallella datorsystem, Tentamen 2,0
37 EDA321 0105  Digitalteknik, fortsättningskurs, Laboration 2,0
37 EDA321 0205 S Digitalteknik, fortsättningskurs, Tentamen 3,0 13/01-2007 fm V 11/04-2007 em V 28/08-2007 fm M
37 EDA375 0198 * Modern systemutveckling, Projekt 0,5
37 EDA385 0198  Internetteknik, Laboration 1,0
37 EDA385 0298 S Internetteknik, Tentamen 3,0 14/03-2007 em V 12/04-2007 em V 23/08-2007 em V
37 EDA390 0198 * Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5
37 EDA400 0198 * Industriell datorsystemkonstruktion, Inlämningsuppgift 1,0
37 EDA405 0198 * Avancerad digital konstruktion, Inlämningsuppgift 1,0
37 EDA420 0101  Parallella och distribuerade realtidssystem, Tentamen 2,0 15/03-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA420 0201 S Parallella och distribuerade realtidssystem, Inlämningsuppgift 2,0
37 EDA445 0103  VLSI-konstruktion, projektkurs, del A, Konstruktionsövning 3,0
47 EEK150 0199 * Elteknik, konstruktion, Projekt 2,5
47 EEK180 0102 E Power electronics-2, Tentamen 4,0 14/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
43 EEK195 0102 E High voltage technology, Tentamen 4,0 12/03-2007 fm V 22/08-2007 fm V
47 EEK200 0102 E Operation of restructured power systems, Tentamen 3,0 16/03-2007 fm M 24/08-2007 fm V
47 EEK226 0105 * Power engineering seminar, Inlämningsuppgift 1,0
32 EEM045 0101 * Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
59 EME055 0199 * Projektkurs i mikrovågssystem, Projekt 2,0
59 EME075 0101 * Projektkurs i mikroelektronik, Projekt 1,0
59 EME080 0101 * Seminariekurs i mikroelektronik, Projekt 0,5
59 EME100 0102 E Active microwave circuits, Inlämningsuppgift 4,0
32 EMI130 0193 E Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, Tentamen 3,0 15/03-2007 em V 30/08-2007 em V
59 EOE041 0195 E Optoelektronik, Tentamen 3,0 17/03-2007 fm M 10/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
75 ERR011 0199 E Radar and remote sensing, Tentamen 3,5 16/03-2007 em V 21/08-2007 em V
75 ERR165 0102 * Projektkurs i radio- och rymdvetenskap, Projekt 2,5
32 ESS036 0101 * Wireless communications, Tentamen 3,0
32 ESS072 0102 * Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS075 0199 S Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
32 ESS155 0101 * Data compression, Tentamen 3,0
600 ETI130 0178 E Elhistoria, föreläsningar, Övning 0,5
16 FFY471 0101 E Miljövetenskap, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA231 0101 E Algoritmer för inlärning och slutledning TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA288 0106  Människa - dator interaktion, Tentamen 3,0 13/03-2007 fm V 01/09-2007 fm V
37 TDA288 0206  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 2,0
37 TDA288 0306 S Människa - dator interaktion, Laboration 0,0
37 TDA291 0101 S Software engineering using formal methods, Tentamen 4,0 10/03-2007 fm V Kontakta examinator 24/08-2007 fm M
37 TDA575 0104 * 2) Objektorienterad systemutveckling D, Tentamen 1,5
37 TDA575 0204 * Objektorienterad systemutveckling D, Projekt 2,0
37 TIN321 0105  Programspråk, Tentamen 3,0 12/03-2007 fm V 15/01-2007 em V 31/08-2007 em V
37 TIN321 0205 S Programspråk, Laboration 2,0
50 VTA140 0198 E Electroacoustics and ultrasonics, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valfria kurser
37 EDA202 0199  Unix internt, Tentamen 3,0 29/05-2007 fm M Kontakta examinator
37 EDA202 0299 S Unix internt, Laboration 1,0
37 EDA280 0193 *E Parallella datorsystem, Tentamen 2,0 26/05-2007 em V 27/08-2007 em V
37 EDA375 0198 *E Modern systemutveckling, Projekt 0,5
37 EDA382 0106  Systemutveckling i team, Tentamen 2,0 01/06-2007 em V 24/08-2007 em V
37 EDA382 0206 S Systemutveckling i team, Projekt 3,0
37 EDA390 0198 *E Datakommunikation och distribuerade system, Tentamen 0,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA400 0198 *E Industriell datorsystemkonstruktion, Inlämningsuppgift 1,0
37 EDA405 0198 *E Avancerad digital konstruktion, Inlämningsuppgift 1,0
37 EDA435 0101 E Advanced internet technology, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V 28/08-2007 fm M
37 EDA445 0203 S VLSI-konstruktion, projektkurs, del B, Konstruktionsövning 2,0
37 EDA455 0103  System på kisel - konstruktion, Laboration 0,0
37 EDA455 0203  System på kisel - konstruktion, Tentamen 0,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA455 0303 S System på kisel - konstruktion, Projekt 4,0
47 EEK150 0199 *E Elteknik, konstruktion, Projekt 2,5
47 EEK205 0102 E High performance electric drives, Tentamen 4,0 26/05-2007 fm V 27/08-2007 fm M
47 EEK210 0102 E Power system analysis, Tentamen 4,0 29/05-2007 fm V 29/08-2007 fm V
47 EEK215 0102 E Power quality and electromagnetic compatibility, Tentamen 3,0 31/05-2007 fm M 31/08-2007 fm V
47 EEK226 0105 *E Power engineering seminar, Inlämningsuppgift 1,0
32 EEM045 0101 *E Projektkurs i kommunikation, Projekt 2,5
32 EEM055 0102 E Antenna engineering, Tentamen 4,0 01/06-2007 em V 30/08-2007 em V
59 EME055 0199 *E Projektkurs i mikrovågssystem, Projekt 1,0
59 EME075 0101 *E Projektkurs i mikroelektronik, Projekt 2,0
59 EME080 0101 *E Seminariekurs i mikroelektronik, Projekt 0,5
59 EME110 0103 E Design of microwave monolithic integrated circuits, Konstruktionsövning + lab 5,0
59 EMI010 0193 E Elkretssimuleringsteknik, Tentamen 3,5 01/06-2007 fm M Kontakta examinator
59 EOE043 0104  Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 3,0 30/05-2007 fm V 16/01-2007 fm V 27/08-2007 fm V
59 EOE043 0204 S Fiberoptisk kommunikation, Projekt 1,0
75 ERR061 0101 E Satellites in communications and navigation, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 ERR165 0102 *E Projektkurs i radio- och rymdvetenskap, Projekt 2,5
75 ERR170 0102 E 3) Interferometry for astronomy and geodesy, Tentamen 3,0 28/05-2007 em V 17/01-2007 fm V 20/08-2007 fm V
75 ERR185 0102 E MM and subMM receiver technology for instrumentation, Inlämningsuppgift 3,0
32 ESS036 0101 *E Wireless communications, Tentamen 3,0 28/05-2007 fm V Kontakta examinator
32 ESS072 0102 *E Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS155 0101 *E Data compression, Tentamen 3,0 02/06-2007 fm M 30/08-2007 fm M
32 ESS205 0103 E Reglerteknik för fordon, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 FAS076 0105 E Space environment, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA296 0101  Distribuerade system, forts-kurs, Tentamen 4,0 28/05-2007 fm M 30/08-2007 fm M
37 TDA296 0201 S Distribuerade system, forts-kurs, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 3,0 28/05-2007 em M 13/04-2007 fm V 31/08-2007 fm V
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 2,0
37 TDA575 0104 * 2) Objektorienterad systemutveckling D, Tentamen 1,5 27/08-2007 fm M
37 TDA575 0204 *S Objektorienterad systemutveckling D, Projekt 2,0
37 TDA955 0198 E Hardware description and verification, Tentamen 4,0 01/06-2007 fm V Kontakta examinator 29/08-2007 em V
37 TIN170 0185 E Artificiell intelligens, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS036 0101 E Matematisk statistik - statistisk slutledning TM, Tentamen 5,0 29/05-2007 em V 17/01-2007 em V 27/08-2007 fm V


1) Undervisningen är utspridd i alla fem årskurserna.
2) Välj denna om du också läser EDA382 + EDA396, annars TDA591.
3) Endast för studieinriktningen Radio- och rymdvetenskap
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.