Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla ALG  DAT  DIG  ISS  KOM  MDI  SPR  SYS  SÄK  XF 

Programplan för  
TDATA - DATATEKNIK Läsår: 2006/2007

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Programinriktning Valfria kurser utanför inriktningarna
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -06 t o m aug -07

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
45 CIK020 0103 E Immaterialrättsliga strategier, Tentamen, ABK 5,0 Kontakta examinator 17/01-2007 em V Kontakta examinator
32 ERE180 0197 S Flervariabel reglering, Tentamen 4,0 25/10-2006 fm V 16/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
75 ERR041 0199 E Bildbehandling, Tentamen, mat 3,0 26/10-2006 em V 17/01-2007 em V 24/08-2007 em V
75 ERR051 0104 E Space techniques, Tentamen 3,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 fm V 22/08-2007 fm V
32 ESS080 0199 * Medicin för tekniker, Tentamen, ABK 2,0
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen, ABK 5,0 26/10-2006 em V 14/04-2007 fm M 29/08-2007 em V
45 IEK102 0103 E Industriell ekonomi, Tentamen 3,0
45 IEK160 0189 E Industriell ekonomi E, Tentamen, ABK 3,0 26/10-2006 em V 18/01-2007 em V 28/08-2007 em V
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen, ABK 5,0 25/10-2006 fm V 15/01-2007 em V 22/08-2007 fm V
45 IPR015 0104 E Projektledning IT, Projekt 3,0
45 ITS022 0106  Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Inlämningsuppgift, ABK 3,0
45 ITS022 0206 S Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Projekt 2,0
11 TMA035 0198 E Analytiska funktioner, Tentamen, mat 3,0 24/10-2006 em V 18/01-2007 fm V 22/08-2007 em V
11 TMA421 0196 E Stokastiska processer, Tentamen, mat 3,0 25/10-2006 fm V 11/04-2007 fm V 24/08-2007 fm V
11 TMA965 0197 E Diskret matematik, Tentamen, mat 4,0 Kontakta examinator 21/08-2007 em V
0205 UNA010 0183 E Nationalekonomi, Tentamen, ABK 3,5 24/10-2006 fm M 18/01-2007 fm M 27/08-2007 fm M
50 VTA135 0198 E Audio technology and acoustics, Tentamen 5,0

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 DAT060 0106 E Logic in computer science, Tentamen 5,0 18/12-2006 fm V 10/04-2007 em V Kontakta examinator
37 EDA342 0105  Datakommunikation, Tentamen 5,0 21/12-2006 em M 27/08-2007 fm M
37 EDA342 0205 S Datakommunikation, Laboration 0,0
32 ESS060 0199 E Bildanalys, Tentamen, mat 3,0 18/12-2006 em V 31/08-2007 em V
32 ESS080 0199 *E Medicin för tekniker, Tentamen, ABK 2,5 20/12-2006 fm M 19/01-2007 fm V 30/08-2007 fm M
16 FFR120 0199 E Simulation of complex systems, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen, ABK 5,0 21/12-2006 fm V 13/04-2007 fm V 30/08-2007 fm V
45 ITS070 0104 E Nya medier: teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 MPR161 0101  1) Robotteknik Z, Laboration 1,0
44 MPR161 0201 S Robotteknik Z, Tentamen 3,0 22/12-2006 em V 13/04-2007 fm V 22/08-2007 em V
37 TMA240 0185 E Matematisk logik, Tentamen, mat 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
45 CTE031 0105 E Teknikhistoria, Tentamen, ABK 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 EMI130 0193 E Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, Tentamen 3,0 15/03-2007 em V 30/08-2007 em V
32 ESS072 0102 * Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS075 0199 S Olinjär och adaptiv reglering, Tentamen 4,0 15/03-2007 fm V 20/08-2007 fm V
32 ESS085 0199 * Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5
600 ETI130 0178 E Elhistoria, föreläsningar, Övning, ABK 0,5
16 FFR125 0199 * Autonomous agents, Tentamen 2,0
16 FFR130 0100 E Dynamical systems, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY471 0101 E Miljövetenskap, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi E, Tentamen, ABK 3,0 18/01-2007 em V 28/08-2007 em V
45 ITS031 0105 E Datorer, kommunikation och social nätverk, Tentamen, ABK 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITS065 0104 E Genus och teknik i vår värld idag, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TDA200 0196 E 2) Systemprogrammering i C, Tentamen 3,0 14/03-2007 fm V 20/01-2007 fm V 30/08-2007 em V

Läsperiod 4
Valfria kurser
45 CIK020 0103 E Immaterialrättsliga strategier, Tentamen, ABK 5,0 28/05-2007 fm M Kontakta examinator
37 DAT025 0105  Matematisk modellering IT, Laboration, mat 0,0
37 DAT025 0205 S Matematisk modellering IT, Inlämningsuppgift 5,0
47 EEK215 0102 E Power quality and electromagnetic compatibility, Tentamen 3,0 31/05-2007 fm M 31/08-2007 fm V
32 ESS072 0102 *E Signaler och system - konstruktionsprojekt, Projekt 2,5
32 ESS085 0199 *E Medicinsk elektronik, Tentamen 2,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFR125 0199 *E Autonomous agents, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IEK102 0103 E Industriell ekonomi, Tentamen, ABK 3,0 Kontakta examinator 19/01-2007 fm M 28/08-2007 em V
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi E, Projekt, ABK 2,0
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3 Kontakta examinator
45 ITS075 0104 E Sociala aspekter på människa-dator-interaktion, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK035 0105 E Innovationer och ekonomisk tillväxt, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valfria kurser
37 TDA330 0100 E Programmeringsprojekt, Projekt 5,0
37 TDA335 0100 E Programmeringsprojekt, större, Projekt 10,0
Frivilliga kurser
37 DAT010 0105 E Projektarbete i datateknik, Projekt 5,0
37 DAT030 0105 E Forskningspraktik inom datateknik, Projekt 10,0


1) Endast en av kurserna MPR161 och MPR211 får tillgodoräknas.
2) Får ej läsas av inskrivna 2004 eller senare, eller de som läst EDA480.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.