Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »

Programplan för  
ZBARD - TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS Läsår: 2022/2023
DISTANCE-BASED FOUNDATION YEAR
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE641 0121  Matematik, del A, Tentamen 7,5 29/10-2022 em12 L 03/01-2023 em L 15/08-2023 em L
70 SEE095 0120  Fysik, del A, Tentamen 7,5 22/10-2022 em12 L 05/01-2023 em12 L Ändring 22/08-2023 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT320 0120  Kemi, Laboration 1,5
21 KBT320 0220 S Kemi, Tentamen 6,0 07/01-2023 em12 L Ändring 17/02-2023 em L 21/08-2023 em L
11 MVE641 0221  Matematik, del B, Tentamen 7,5 14/01-2023 em12 L 14/02-2023 em L 23/08-2023 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE641 0321  Matematik, del C, Tentamen 7,5
11 MVE641 0521  Matematik, Laboration 1,5
70 SEE095 0220  Fysik, del B, Tentamen 6,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
59 MCC166 0121  Projektkurs i elektroteknik och fysik, IT och programmering, Projekt 4,5
59 MCC166 0221 S Projektkurs i elektroteknik och fysik, IT och programmering, Laboration 1,5
11 MVE641 0421  Matematik, del D, Tentamen 4,5 02/06-2023 em L
70 SEE095 0320 S Fysik, del C, Tentamen 4,5 23/05-2023 em L


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.