Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
FVIID - Fartygsbefäl klass VII: Inre fart Läsår: 2022/2023
Deck officer class VII: Domestic trade
Programplanen är fastställd 2021-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MMS150 0121  Fartygsförlagd utbildning, block 1, del A, Övning 7,5
30 MMS150 0221 S Fartygsförlagd utbildning, block 1, del B, Övning 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS170 0121  Energisystem, del A, Tentamen 3,0
30 MMS170 0221 S Energisystem, del B, Laboration 1,5
30 SJM060 0118 E Navigationssystem, Tentamen 7,5 10/01-2023 fm L 03/04-2023 em L 23/08-2023 em L
30 SJM121 0121 E Passagerarfartyg och krishantering, Övning 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 MMS155 0121 E Fartygsförlagd utbildning, block 2, del A, Övning 7,5
30 MMS165 0121 E Hållbart ledarskap, Inlämningsuppgift 4,5
30 SJM076 0121 E Nödsituationer och skadekontroll, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS160 0121  Fartygsförlagd utbildning, block 3, del A, Övning 7,5
30 MMS160 0221 S Fartygsförlagd utbildning, block 3, del B, Övning 7,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.