Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMED - MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
BIOMEDICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EEN080 0120 * Inledande medicinteknik, Laboration 0,7
32 EEN080 0220 * Inledande medicinteknik, Projekt 0,8
32 EEN080 0320 * Inledande medicinteknik, Tentamen 2,3
0115 EEN085 0120 * Medicin för tekniker, Laboration 0,8
0115 EEN085 0220 * Medicin för tekniker, Tentamen 3,0
11 TMV157 0112  Inledande matematik, Tentamen 6,0 27/10-2022 em J Ändring 05/01-2023 em J 17/08-2023 fm J
11 TMV157 0212 S Inledande matematik, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEN080 0120 * Inledande medicinteknik, Laboration 0,8
32 EEN080 0220 * Inledande medicinteknik, Projekt 0,7
32 EEN080 0320 *S Inledande medicinteknik, Tentamen 2,2 10/01-2023 em J 03/04-2023 em J Ändring 16/08-2023 fm J
0115 EEN085 0120 * Medicin för tekniker, Laboration 0,7
0115 EEN085 0220 *S Medicin för tekniker, Tentamen 3,0 11/01-2023 fm J DIG 05/04-2023 fm J DIG 17/08-2023 em J DIG
11 TMV137 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 13/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J 18/08-2023 fm J
11 TMV137 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT445 0120  Inledande programmering, Laboration 2,5
37 DAT445 0220 S Inledande programmering, Tentamen 5,0 14/03-2023 fm J DIG 07/06-2023 em J DIG 15/08-2023 fm J DIG
11 TMV143 0116  Linjär algebra, Tentamen 6,0 18/03-2023 em J 08/06-2023 em J 21/08-2023 em J
11 TMV143 0216 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEN075 0120  Medicinsk elektronik, Laboration 1,5
32 EEN075 0220  Medicinsk elektronik, Projekt 1,5
32 EEN075 0320 S Medicinsk elektronik, Tentamen 4,5 29/05-2023 fm J 07/10-2022 em J 23/08-2023 fm J
11 TMA044 0114  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 TMA044 0214 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 03/06-2023 em J 08/10-2022 em J 25/08-2023 fm J


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.