Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »    | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKGBS - GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
GLOBAL SYSTEMS ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-09 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK760 0122 E 1)  B Innovation och omställning, Projekt 7,5
Valbara kurser
20 ACE235 0122  2) 3)  D Geoteknik, del A, Tentamen 3,0 24/10-2022 fm L 03/01-2023 fm J 14/08-2023 fm J
20 ACE235 0222 S 2) 3)  D Geoteknik, del B, Projekt 4,5
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
30 MTF053 0119  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 28/10-2022 fm J 05/01-2023 fm J 14/08-2023 fm J
30 MTF053 0219  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
30 MTF053 0319 S Strömningsmekanik, Konstruktionsövning 1,5
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 27/10-2022 fm J 05/01-2023 em J 25/08-2023 em J
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMA947 0103  2)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 2)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 27/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE680 0122 E A+ Differentialekvationer, Tentamen 7,5 14/01-2023 em J 03/04-2023 em J 14/08-2023 fm J
Valbara kurser
20 BOM345 0117  2) 3)  D Vattenteknik och miljö, Tentamen 5,0 10/01-2023 em J 05/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
20 BOM345 0217 S 2) 3)  D Vattenteknik och miljö, Projekt 2,5
70 SEE020 0118  4)  C Termisk energiomvandling, Tentamen 5,0 10/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 22/08-2023 fm J
70 SEE020 0218 S 4)  C Termisk energiomvandling, Laboration 2,5
70 SEE155 0122  2) 5)  B Miljömätteknik, del A, Tentamen 4,0 09/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 17/08-2023 em J
70 SEE155 0222 S 2) 5)  B Miljömätteknik, del B, Laboration 3,5
37 TDA417 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 12/01-2023 em J 14/03-2023 em L Ändring 17/08-2023 em J Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 BOM360 0117 E 3)  A Infrastruktur, civilingenjör, Projekt 7,5
37 DAT341 0122  2)  B Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 2)  B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 11/03-2023 em J 09/06-2023 em J 18/08-2023 fm J
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
32 TMA982 0111  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 17/03-2023 em J 07/06-2023 em J 24/08-2023 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 SEE150 0122 E 6)  Miljöekonomi, Tentamen 7,5 31/05-2023 fm J 15/08-2023 em J

 
EXAMENSARBETE
37 DATX11 0122  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, Projekt 15.0      
11 MVEX11 0122  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, Projekt 15.0      
70 SEEX16 0122  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Projekt 15.0      
45 TEKX18 0122  7)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Minst en av kurserna inom parentes ska läsas (ACE235, BOM345, DAT341, SEE155, TMA947): 1 av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
6) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp, MTS 3,0 hp
7) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.