Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TSILO - INTERNATIONELL LOGISTIK Läsår: 2022/2023
INTERNATIONAL LOGISTICS
Programplanen är fastställd 2022-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 MMS265 0122  Introduktion till internationell logistik, del A, Projekt 3,0
45 MMS265 0222  Introduktion till internationell logistik, del B, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMS265 0322  Introduktion till internationell logistik, del C, Tentamen 4,5 24/10-2022 fm L DIG Ändring 04/01-2023 em L DIG 18/08-2023 fm L DIG
30 MMS265 0422  Introduktion till internationell logistik, del D, Inlämningsuppgift 3,0
30 MMS265 0522 S Introduktion till internationell logistik, del E, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS090 0119 S Lasthantering och farligt gods, Tentamen 7,5 10/01-2023 fm L 03/04-2023 em L 24/08-2023 em L
30 MMS095 0119  Handelsrätt, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS095 0219 S Handelsrätt, del B, Tentamen 2,5 12/01-2023 em L DIG 05/04-2023 em L DIG 17/08-2023 em L DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 MMS021 0119  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del A, Tentamen 4,5 13/03-2023 em L 08/06-2023 fm L 18/08-2023 em L
30 MMS021 0219  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del B, Projekt 1,5
30 MMS021 0319 S Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del C, Laboration 1,5
30 MMS102 0120  Multimodal transporträtt och logistikavtal, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS102 0220 S Multimodal transporträtt och logistikavtal, del B, Tentamen 2,5 17/03-2023 em L DIG 09/06-2023 em L DIG 22/08-2023 em L DIG

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS105 0119  Fartygs befraktning, operation och ship management, del A, Tentamen 4,5 29/05-2023 fm L 08/10-2022 fm L 23/08-2023 em L
30 MMS105 0219 S Fartygs befraktning, operation och ship management, del B, Projekt 3,0
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 31/05-2023 em L 07/10-2022 em L 15/08-2023 em L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.