Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCM - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ACE115 0119  C Projektledning inom byggsektorn, Projekt 4,5
20 ACE115 0219 S C Projektledning inom byggsektorn, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
20 ACE120 0119  A Metod och undersökning i organisationer, Projekt 5,0
20 ACE120 0219 S A Metod och undersökning i organisationer, Övning 2,5
Valbara kurser
20 ACE126 0122  1) 2)  Fastighetsmarknad och -värde, Inlämningsuppgift 3,5
20 ACE126 0222 S 1) 2)  Fastighetsmarknad och -värde, Inlämningsuppgift 4,0
20 ACE130 0119 E 1) 2)  C Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn, Tentamen 7,5 25/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 18/08-2023 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 LBT432 0120  Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Projekt 1,5
20 LBT432 0220  Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Projekt 1,5
20 LBT432 0320 S Ekonomi- och verksamhetsstyrning, Tentamen 4,5 12/01-2023 fm J 03/04-2023 fm J 24/08-2023 em J
20 TEK141 0121  D+ Kontraktsrelationer i byggandet, Dugga 1,5
20 TEK141 0221 S D+ Kontraktsrelationer i byggandet, Inlämningsuppgift 6,0
Valbara kurser
45 BOM030 0107 E 1) 2)  Ledarskap och kommunikation, Projekt 7,5
20 IBY015 0199 E 1) 2)  C Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning, Tentamen 7,5 14/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 15/08-2023 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 BOM186 0120  1)  C+ Design management, Projekt 2,0
20 BOM186 0220 S 1)  C+ Design management, Projekt 5,5
20 BOM250 0116  1) 3)  A Livscykelteknik, Projekt 4,0
20 BOM250 0216 S 1) 3)  A Livscykelteknik, Tentamen 3,5
62 CLS045 0120 * 4)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK226 0117 E 4)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE160 0119 E Mod att bygga, civilingenjör, Projekt 7,5
20 BOM025 0107 E 1)  C+ Effektiva byggproduktionsprocesser, Projekt 7,5
62 CLS045 0120 *E 4)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK660 0119 E 1)  A+ Förändringsledning i byggsektorn, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst 30 hp väljas under årskurs 1 och årskurs 2 (ACE126, ACE130, BOM025, BOM030, BOM186, BOM250, IBY015, TEK660, VMI035): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (ACE126, ACE130, BOM030, IBY015)
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.