Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCM - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
20 ACE126 0122  1)  Fastighetsmarknad och -värde, Inlämningsuppgift 3,5
20 ACE126 0222 S 1)  Fastighetsmarknad och -värde, Inlämningsuppgift 4,0
20 ACE130 0119 E 1)  C Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn, Tentamen 7,5 25/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 18/08-2023 em J
70 SEE040 0119  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 2,5
70 SEE040 0219  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE040 0319 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 BOM030 0107 E 1)  Ledarskap och kommunikation, Projekt 7,5
45 ENM130 0112 E B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
20 IBY015 0199 E 1)  C Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning, Tentamen 7,5 14/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 15/08-2023 em J
45 TEK600 0118 E 2)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 BOM186 0120  1)  C+ Design management, Projekt 2,0
20 BOM186 0220 S 1)  C+ Design management, Projekt 5,5
20 BOM250 0116  1) 3)  A Livscykelteknik, Projekt 4,0
20 BOM250 0216 S 1) 3)  A Livscykelteknik, Tentamen 3,5 11/03-2023 em J 08/06-2023 fm J 25/08-2023 em J
45 VMI035 0101 S 1)  B Miljömanagement, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 BOM025 0107 E 1)  C+ Effektiva byggproduktionsprocesser, Projekt 7,5
45 TEK660 0119 E 1)  A+ Förändringsledning i byggsektorn, Projekt 7,5

 
EXAMENSARBETE
20 ACEX30 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0117  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
20 ACEX60 0217  Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser. Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under årskurs 1 och årskurs 2. (ACE126, ACE130, BOM025, BOM030, BOM186, BOM250, IBY015, TEK660, VMI035)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.