Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
DATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT405 0119 E C Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 27/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J Ändring
Valbara kurser
37 DAT246 0114  A Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S A Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 24/10-2022 em J 05/01-2023 fm L 22/08-2023 em J
37 DAT465 0121 E 1)  A Kausalitet och kausal inferens, Inlämningsuppgift 7,5
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 26/10-2022 em J 03/01-2023 fm J 24/08-2023 fm J
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 28/10-2022 em J 04/01-2023 em J 17/08-2023 em J
11 MVE187 0117  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Projekt 2,0
11 MVE187 0217 S Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Tentamen 5,5 29/10-2022 fm J 05/01-2023 em J Ändring
70 RRY025 0107 E 1) 2) 3)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 27/10-2022 em J 04/01-2023 em J 18/08-2023 em J
32 SSY340 0117  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK650 0120 S D Strategisk ledning av teknisk innovation, Tentamen 7,5 26/10-2022 em J DIG 04/01-2023 em L DIG 16/08-2023 fm J DIG
37 TIN093 0114 E 4)  A Algoritmer, Tentamen 7,5 26/10-2022 fm J Ändring 24/08-2023 em J
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 25/10-2022 em J 05/01-2023 em J Ändring
11 TMA881 0101 E 1)  Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE550 0118  B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 11/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J 21/08-2023 fm J
11 MVE550 0218 S B Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT450 0120 S 1) 3)  A Maskininlärning för språkteknologi, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE095 0106 E 4)  Optioner och matematik, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J
11 MVE172 0120  1)  Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar, Laboration 3,0
11 MVE172 0220 S 1)  Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar, Tentamen 4,5 03/12-2022 fm J 03/04-2023 fm J
11 MVE190 0108 E Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 10/01-2023 em J 04/04-2023 em J
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 11/01-2023 em J 03/04-2023 em J 22/08-2023 em J
32 SSY316 0120 E 1)  B Avancerad probabilistisk maskininlärning, Projekt 7,5
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 11/01-2023 em J 05/04-2023 em L Ändring 24/08-2023 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA507 0113 E D Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 10/01-2023 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK656 0121 E B Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J DIG 03/04-2023 fm J DIG 21/08-2023 em J DIG
11 TMA522 0122  1)  Storskalig optimering, del A, Tentamen 6,0 13/01-2023 em J 03/04-2023 em J
11 TMA522 0222 S 1)  Storskalig optimering, del B, Projekt 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT410 0119 E D Design av AI-system, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT341 0122  4) 5)  B Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 4) 5)  B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
32 SSY098 0119  1) 2)  C Bildanalys, Projekt 3,5
32 SSY098 0219 S 1) 2)  C Bildanalys, Laboration 4,0
37 TDA233 0120  4) 5) 5)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S 4) 5) 5)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
70 TIF150 0107 E B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5
37 TIN093 0114 E 4)  A+ Algoritmer, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT341 0122  4) 5)  C Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 4) 5)  C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0120  1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0220 S 1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Tentamen 4,0
37 DAT470 0121  4)  A Beräkningsmetoder för storskaliga data, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT470 0221 S 4)  A Beräkningsmetoder för storskaliga data, Tentamen 3,0
37 DAT475 0121  4)  D Avancerade databaser, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT475 0221 S 4)  D Avancerade databaser, Tentamen 4,5
37 DAT530 0122 E Forskningsinriktad kurs inom data science och AI, Projekt 7,5
11 MVE166 0122  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, del A, Tentamen 6,0
11 MVE166 0222 S Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, del B, Projekt 1,5
11 MVE441 0120  4)  Statistik för stora datamängder, Projekt 1,5
11 MVE441 0220 S 4)  Statistik för stora datamängder, Hemtentamen 6,0
32 SSY115 0107 E B Hälsoinformatik, Projekt 7,5
11 TMS016 0101 S 1)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
11 TMS088 0117 E 1)  Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 03/01-2023 fm J Ändring


1) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (DAT440, DAT450, DAT465, MVE172, RRY025, SSY098, SSY316, TMA522, TMA881, TMS016, TMS088): 2 av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (RRY025, SSY098)
3) Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (DAT450, RRY025)
4) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (DAT341, DAT470, DAT475, MVE095, MVE441, TDA233, TIN093): 2 av kurserna krävs för examen
5) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT341, TDA233)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.