Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »

Programplan för  
SBVII - Sjöbefäl klass VII Läsår: 2022/2023
Deck officer and engineer officer, class VII
Programplanen är fastställd 2022-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0116  Terresternavigation och sjömanskap, del A, Tentamen 3,0 25/10-2022 em L_DATA 03/01-2023 em L_DATA 16/08-2023 em L_DATA
30 SJM005 0216  Terresternavigation och sjömanskap, del B, Övning 1,5
30 SJO855 0116  Marina maskinsystem 1, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO855 0216  Marina maskinsystem 1, del B, Laboration 2,0
30 SJO855 0316 S Marina maskinsystem 1, del C, Tentamen 4,0 27/10-2022 fm L 15/08-2023 em L
30 SJO865 0116 E Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion, Tentamen 3,0 28/10-2022 fm L 04/01-2023 em L 17/08-2023 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS250 0122  El- och reglerteknik, del A, Tentamen 4,5 13/01-2023 fm L 05/04-2023 fm L 14/08-2023 fm L
30 MMS250 0222  El- och reglerteknik, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MMS250 0322 S El- och reglerteknik, del C, Laboration 1,5
30 SJM005 0316  Terresternavigation och sjömanskap, del C, Tentamen 4,5 09/01-2023 em L_DATA 03/04-2023 em L_DATA 22/08-2023 em L_DATA
30 SJM005 0416  Terresternavigation och sjömanskap, del D, Övning 1,5
30 SJM005 0516 S Terresternavigation och sjömanskap, del E, Projekt 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 SJO870 0116  Marina maskinsystem 2, del A, Tentamen 4,5
30 SJO870 0216  Marina maskinsystem 2, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO870 0316 S Marina maskinsystem 2, del C, Laboration 1,5
30 SJO875 0116  Fartygskommunikation, del A, Tentamen 1,5
30 SJO875 0216 S Fartygskommunikation, del B, Övning 1,5
30 SJO880 0116 E Hantering av farligt gods, Tentamen 3,0
30 SJO886 0122 E Sjövägsregler, Övning 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS245 0122 E Avancerad brandbekämpning, Övning 1,5
30 SJO114 0114  Grundläggande säkerhet, del A, Övning 1,0
30 SJO114 0214  Grundläggande säkerhet, del B, Övning 0,5
30 SJO114 0314  Grundläggande säkerhet, del C, Övning 0,5
30 SJO114 0414 S Grundläggande säkerhet, del D, Övning 1,0
30 SJO890 0116 S Fartygsadministration, Tentamen 3,0
30 SJO895 0116  Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del A, Övning 3,0
30 SJO895 0216 S Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del B, Projekt 4,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.