Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
MTS - Människa - teknik - samhälle Läsår: 2022/2023
Humans, Technology, Society
Programplanen är fastställd 2022-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Frivilliga kurser
21 KBT265 0114 E 1)  Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv, Projekt 7,5
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
45 TEK566 0121 E 1)  Teknik och kultur, Hemtentamen 7,5

Läsperiod 2
Frivilliga kurser
45 ENM015 0105 E 1)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
45 ITS066 0117 E 1)  D Genus och teknik, Hemtentamen 7,5
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
45 TEK226 0117 E 1)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK320 0108 E 1)  C Digital ekonomi och politik, Hemtentamen 7,5
45 TEK600 0118 E 1)  A Digitalisering och samhälle, Hemtentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
20 ATH100 0103 * 1)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,0
62 CLS045 0120 * 1)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 3,0
45 CTE031 0105 E 1)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK226 0117 E 1)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
20 ATH100 0103 *S 1)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,5
62 CLS045 0120 *E 1)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE420 0114 E 1)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
45 TEK130 0106 E 1)  A Vetenskapshistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK237 0116 E 1)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK571 0120 S 1)  C Teknikens etik, Hemtentamen 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.