Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
SPRAK - Fackspråk och kommunikation Läsår: 2022/2023
Language and communication

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Frivilliga kurser
62 FSP046 0110 * Engelska för ingenjörsstudenter, Hemtentamen 3,0
62 FSP055 0108 * Engelska, Hemtentamen 3,7
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Frivilliga kurser
62 FSP046 0110 *E Engelska för ingenjörsstudenter, Hemtentamen 4,5
62 FSP055 0108 *E Engelska, Hemtentamen 3,8
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
62 CLS045 0120 * 1)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 3,0
62 FSP055 0108 * Engelska, Hemtentamen 3,7
62 FSP071 0114 * Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 4,0
62 LSP505 0115 * Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter, Projekt 3,0

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
62 CLS045 0120 *E 1)  Global och interkulturell kompetens, Inlämningsuppgift 4,5
62 FSP055 0108 *E Engelska, Hemtentamen 3,8
62 FSP071 0114 *E Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga, Inlämningsuppgift 3,5
62 LSP505 0115 *E Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter, Projekt 4,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.