Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4 

Programplan för  
TSJKL - SJÖKAPTEN Läsår: 2022/2023
NAUTICAL SCIENCE
Programplanen är fastställd 2022-02-03 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 SJM002 0117 E Nautisk matematik och fysik, Tentamen 7,5 27/10-2022 fm L 05/01-2023 fm L 18/08-2023 em L
30 SJM005 0116  Terresternavigation och sjömanskap, del A, Tentamen 3,0 25/10-2022 em L_DATA 03/01-2023 em L_DATA 16/08-2023 em L_DATA
30 SJM005 0216  Terresternavigation och sjömanskap, del B, Övning 1,5
30 SJO114 0114  Grundläggande säkerhet, del A, Övning 1,0
30 SJO114 0214  Grundläggande säkerhet, del B, Övning 0,5
30 SJO114 0314  Grundläggande säkerhet, del C, Övning 0,5
30 SJO114 0414 S Grundläggande säkerhet, del D, Övning 1,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0316  Terresternavigation och sjömanskap, del C, Tentamen 4,5 09/01-2023 em L_DATA 03/04-2023 em L_DATA 22/08-2023 em L_DATA
30 SJM005 0416  Terresternavigation och sjömanskap, del D, Övning 1,5
30 SJM005 0516 S Terresternavigation och sjömanskap, del E, Projekt 1,5
30 SJM010 0116 E Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet, Tentamen 7,5 11/01-2023 em L 05/04-2023 em L 21/08-2023 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
30 SJO761 0111  Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 1, del A, Övning 0,0
30 SJO761 0211  Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 1, del B, Övning 7,5
30 SJO761 0311 S Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 1, del C, Övning 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 SJM015 0116  Trafiksituationer, del A, Övning 2,0
30 SJM015 0216 S Trafiksituationer, del B, Tentamen 2,5 07/10-2022 fm L
30 SJM020 0116 E Meteorologi och oceanografi, Tentamen 3,0 07/10-2022 em L
30 SJM026 0121  Marin kommunikation, del A, Laboration 3,0
30 SJM026 0221  Marin kommunikation, del B, Tentamen 3,0 08/10-2022 fm L
30 SJM026 0321 S Marin kommunikation, del C, Inlämningsuppgift 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.