Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA093 0117  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 22/10-2022 fm J 03/01-2023 fm J 15/08-2023 em J
37 EDA093 0217 S C+ Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  B+ Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S B+ Datornätverk, Tentamen 6,0 27/10-2022 fm J 04/01-2023 em J 24/08-2023 em J
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 24/10-2022 em L 04/01-2023 fm J 15/08-2023 em J
37 DAT300 0113 E 1)  Datadrivet stöd för cyberfysiska system, Projekt 7,5
32 SSY340 0117  1)  A Djup maskininlärning, Projekt 3,0
32 SSY340 0217 S 1)  A Djup maskininlärning, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 10/01-2023 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
Valbara kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 12/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 24/08-2023 em J
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT278 0119  1)  A+ Hållbar databehandling, Laboration 1,5
37 DAT278 0219 S 1)  A+ Hållbar databehandling, Tentamen 6,0 14/01-2023 em J 03/04-2023 fm J 17/08-2023 fm J
37 DAT295 0113 E 1)  Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT415 0119  A Beräkningsbarhet, Tentamen 4,5 11/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J 16/08-2023 fm J
37 DAT415 0219 S A Beräkningsbarhet, Inlämningsuppgift 3,0
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
59 MCC155 0120  C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Inlämningsuppgift 2,0
59 MCC155 0220 S C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Tentamen 5,5 14/01-2023 fm J 03/04-2023 em J 25/08-2023 fm J
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 13/01-2023 fm L 04/04-2023 fm J 25/08-2023 fm J
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 13/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 22/08-2023 em J
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 10/01-2023 fm J 04/04-2023 em J
37 TDA507 0113 E D Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK656 0121 E B Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J DIG 03/04-2023 fm J DIG 21/08-2023 em J DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT341 0122  1)  B Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 1)  B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  1)  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0
37 EDA263 0207 S 1)  C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA284 0118  D Parallell datorarkitektur, Projekt 1,5
37 EDA284 0218  D Parallell datorarkitektur, Tentamen 4,5
37 EDA284 0318 S D Parallell datorarkitektur, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5
37 TDA297 0107  1)  A+ Distribuerade system, fortsättningskurs, Tentamen 7,5
37 TDA297 0207 S 1)  A+ Distribuerade system, fortsättningskurs, Laboration 0,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT341 0122  1)  C Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 1)  C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT475 0121  D Avancerade databaser, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT475 0221 S D Avancerade databaser, Tentamen 4,5
37 EDA423 0119  1)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA423 0219 S 1)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA491 0107  1)  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 07/10-2022 em J
37 EDA491 0207 S 1)  B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 07/10-2022 em J
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S 1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0


1) Obligatoriskt valbara: Välj minst 4 av dessa kurser (DAT105, DAT278, DAT295, DAT300, DAT341, EDA263, EDA423, EDA491, SSY340, TDA297, TDA352, TDA602): 4 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.