Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
FRIST - FRISTÅENDE KURS Läsår: 2022/2023
FREESTANDING COURSE
Programplanen är fastställd 2022-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Frivilliga kurser
70 SEE045 0119 * De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden, Inlämningsuppgift 4,0

Läsperiod 2
Frivilliga kurser
32 DAT460 0120 S Förnyelsebar elproduktion och eltransporter, Tentamen 3,5
70 SEE045 0119 *E De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden, Inlämningsuppgift 3,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
70 SEE135 0121 * Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen, Tentamen 4,0

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
70 SEE135 0121 *S Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen, Tentamen 3,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
37 DAT455 0119 E Introduktion till programmering i Python, Tentamen 7,5
40 IMS075 0119  Additiv tillverkning, Tentamen 4,0
40 IMS075 0219 S Additiv tillverkning, Projekt 1,0
30 MMS230 0121  Luftföroreningar från transporter, Inlämningsuppgift 4,0
30 MMS230 0221 S Luftföroreningar från transporter, Projekt 3,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.