Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
SUSTAINABLE ELECTRIC POWER ENGINEERING AND ELECTROMOBILITY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ENM056 0118 E D+ Elektriska maskiner - design och analys, Tentamen 7,5 28/10-2022 fm J 03/01-2023 em J 21/08-2023 em J
32 ENM096 0121 E C+ Framtidens elsystem baserat på förnybart, Tentamen 7,5 22/10-2022 fm J 04/01-2023 em J 15/08-2023 em J
Valbara kurser
32 EEK202 0119 E 1) 2)  C+ Skydd och övervakning av elkraftssystemet, Tentamen 7,5 25/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 25/08-2023 fm J
32 EEN045 0119 * 1) 2) 3) 4)  B Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt, Projekt 7,5
32 EEN125 0121  1) 2) 3)  A FEM-stödd design av elektriska maskiner, Projekt 3,5
32 EEN125 0221 S 1) 2) 3)  A FEM-stödd design av elektriska maskiner, Tentamen 4,0 26/10-2022 fm J 05/01-2023 em J 25/08-2023 fm J
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 26/10-2022 fm J 05/01-2023 fm J 21/08-2023 fm J
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
30 MMS195 0121  1)  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del A, Dugga 2,0 05/01-2023 em J Ändring
30 MMS195 0221  1)  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del B, Dugga 2,0 05/01-2023 em J Ändring
30 MMS195 0321  1)  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del C, Dugga 2,0 05/01-2023 em J Ändring
30 MMS195 0421 S 1)  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del D, Projekt 1,5
32 MTT040 0107 S 1) 2) 3)  D Högspänningsteknik 2, Tentamen 7,5 28/10-2022 fm J 05/01-2023 em J 14/08-2023 fm J
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 14/01-2023 em J 03/04-2023 em J 22/08-2023 em J
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
Valbara kurser
32 EEN016 0119 E 1) 2)  C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 7,5 12/01-2023 em J 04/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
32 EEN045 0119 *E 1) 2) 3) 4)  B Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt, Projekt 7,5
32 ENM052 0121 E 1)  B Stödtjänster i elkraftsystem, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 17/08-2023 fm J
32 ENM100 0108 E 1) 2)  D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 10/01-2023 em J 05/04-2023 fm J 23/08-2023 em J
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 09/01-2023 em J 03/04-2023 fm J 25/08-2023 fm J
30 TME047 0114 * Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 09/01-2023 fm J Ändring 05/04-2023 fm J 22/08-2023 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT341 0122  B Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 ENM076 0118  1)  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5
32 ENM076 0218 S 1)  A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0
32 MTT035 0107 S 1)  D Högspänningsteknik 1, Tentamen 7,5
32 MTT060 0109  3) 5)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
32 MTT060 0209 S 3) 5)  B+ Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0
32 SSY156 0115 S A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY281 0118 E D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5
45 VMI035 0101 S B Miljömanagement, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT341 0122  C Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT405 0119 E D+ Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEK221 0108 E 1) 3)  D Tillämpade elektromagnetiska beräkningar, Projekt 7,5
32 EEN120 0121 E 1) 3) 4) 6)  Senaste framstegen inom elkraftteknik, Projekt 7,5
32 ENM066 0118  1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Tentamen 5,0 07/10-2022 fm J
32 ENM066 0218 S 1)  C+ Avancerad kraftssystemsanalys, Projekt 2,5
32 ENM071 0121 E 1)  A+ Tillämpad kraftelektronik: komponenter och implementering, Tentamen 7,5 07/10-2022 em J
45 IBB138 0122 S B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
70 MEN115 0198 S B Energisystemmodellering, Tentamen 7,5 07/10-2022 fm J
32 SSY191 0118  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 08/10-2022 em J
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 07/10-2022 fm J
30 TME047 0214 S Chalmers formula student, Projekt 12,0
45 VTM081 0199 S D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 08/10-2022 fm J


1) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara kurser i årskurs 1 och 2 (EEK202, EEK221, EEN016, EEN045, EEN120, EEN125, ENM052, ENM066, ENM071, ENM076, ENM100, MMS195, MTT035, MTT040): 5 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (EEK202, EEN016, EEN045, EEN125, ENM100, MTT040)
3) Obligatoriskt valbara: Projektkurs (EEK221, EEN045, EEN120, EEN125, MTT040, MTT060): 1 av kurserna krävs för examen
4) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EEN045, EEN120)
5) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
6) Rekommendation: Kan även läsas i årskurs 2 (EEN120)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.