Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDSD - ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
ARCHITECTURE AND PLANNING BEYOND SUSTAINABILITY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0117  1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 5,5
Valbara kurser
20 ARK174 0117  2) 3)  Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället, Projekt 9,5
20 ARK324 0117  2) 3)  Design och planering för social integration, Projekt 9,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0217 S 1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 2,0
Valbara kurser
20 ARK174 0217 S 2) 3)  Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället, Projekt 13,0
20 ARK324 0217 S 2) 3)  Design och planering för social integration, Projekt 13,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ACE110 0119  3)  Publika byggnader, Projekt 9,5
20 ACE136 0122  2) 3)  Mod att bygga, arkitekt, Projekt 9,5
20 ARK132 0117  3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 9,5
20 ARK137 0117  3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 9,5
20 ARK142 0117  2) 3)  Social-ekologisk stadsbyggnad, Projekt 9,5
20 ARK178 0122 E 4)  Designsystem, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK466 0117  2) 3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 9,5
20 ARK496 0117  2) 3)  Reality studio, Projekt 9,5
20 ARK590 0117 * 5)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK595 0117 * 5)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK600 0117 * 5)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK605 0117 * 5)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK610 0117 * 5)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK615 0117 * 5)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK620 0117 E 4)  Intensivkurs: Hållbar framtid, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK626 0118  2) 3)  Omvandlingsprojekt och miljöomsorg, Projekt 9,5
20 ARK630 0117 E 4)  Att leda och styra projekt, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK700 0118 * 5)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 1,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE110 0219 S 3)  Publika byggnader, Projekt 13,0
20 ACE136 0222 S 2) 3)  Mod att bygga, arkitekt, Projekt 13,0
20 ARK132 0217 S 3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 13,0
20 ARK137 0217 S 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 13,0
20 ARK142 0217 S 2) 3)  Social-ekologisk stadsbyggnad, Projekt 13,0
20 ARK466 0217 S 2) 3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 13,0
20 ARK496 0217 S 2) 3)  Reality studio, Projekt 13,0
20 ARK590 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK595 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK600 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK605 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK610 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK615 0117 *E 5)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK626 0218 S 2) 3)  Omvandlingsprojekt och miljöomsorg, Projekt 13,0
20 ARK700 0118 *E 5)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 2,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ARK435 0111 E Hållbar utveckling: Samtida utmaningar, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Läses under åk 1 o 2 (ACE136, ARK142, ARK174, ARK324, ARK466, ARK496, ARK626): 2 av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 22,5 hp
4) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen från MPDSD (ARK178, ARK620, ARK630): 1 av kurserna krävs för examen
5) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen (ARK590, ARK595, ARK600, ARK605, ARK610, ARK615, ARK700): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.