Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 PPU091 0120 E 1)  A Teknisk design: teori och forskning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK266 0118  B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Tentamen 4,0 28/10-2022 fm L_DATA DIG Ändring 04/01-2023 em L DIG 18/08-2023 em L DIG
45 TEK266 0218 S B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Projekt 3,5
Valbara kurser
40 PPU185 0112 E 2) 3)  D+ Ergonomi: design för alla, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT540 0122  Interaktionsdesign: trender och kritiska perspektiv, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT540 0222 S Interaktionsdesign: trender och kritiska perspektiv, Projekt 4,5
45 IBB138 0122 S 2)  A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 IMS010 0118 E 2)  B Design för hållbart beteende, Inlämningsuppgift 7,5
40 IMS065 0120 E A Data science inom produktframtagning, Projekt 7,5
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
40 MPP036 0108 E 2) 3)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
40 MPP111 0109 E 2)  A Undersökande form och formteori, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU010 0105 E C CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK262 0122  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK262 0222 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 10/01-2023 fm J DIG 04/04-2023 fm J DIG 15/08-2023 fm J DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ARK496 0117  Reality studio, Projekt 9,5
20 ARK700 0118 * Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 1,0
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
45 IEK313 0119 E B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5
40 MPP020 0102 E 2)  CAD för ytmodellering, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 7,5
40 MTT120 0116 E B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5
40 PPU181 0119  2)  C Design för användarupplevelse, Tentamen 4,5
40 PPU181 0219 S 2)  C Design för användarupplevelse, Projekt 3,0
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ARK496 0217 S Reality studio, Projekt 13,0
20 ARK700 0118 *E Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0114  3)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  3)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 3)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
45 IBB138 0122 S 2)  B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
40 IMS015 0118 E 2)  D Avancerade användarstudier och användarinvolvering, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU101 0109 E 2)  C+ Fallstudier i form och tillverkningsteknik, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK030 0105 E Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK237 0116 E 3)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Välj minst fyra kurser. (IBB138, IMS010, IMS015, MPP020, MPP036, MPP111, PPU101, PPU181, PPU185): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.