Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 26/10-2022 em J 03/01-2023 fm J 24/08-2023 fm J
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 28/10-2022 em J 04/01-2023 em J 17/08-2023 em J
Valbara kurser
28 KMG060 0107 S 1) 2)  C Systembiologi, Tentamen 7,5 22/10-2022 fm J 05/01-2023 em J Ändring 22/08-2023 em J
70 RRY025 0107 E 1) 2)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 27/10-2022 em J 04/01-2023 em J 18/08-2023 em J
30 TIF160 0107 E 1) 2)  C+ Humanoida robotar, Projekt 7,5
16 TIF290 0119 E 1) 2)  B Kvantmekanik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
16 TIF295 0119 E 1) 2)  A Experimentella metoder inom modern fysik, Projekt 3,0
37 TIN093 0114 E 1) 2)  A Algoritmer, Tentamen 7,5 26/10-2022 fm J Ändring 24/08-2023 em J
11 TMA881 0101 E 1) 2)  Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Ändring
11 TMA947 0103  1) 2)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1) 2)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 27/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J Ändring
11 TMS165 0104 E 1) 2)  Stokastisk analys, Tentamen 7,5 25/10-2022 fm J 04/01-2023 em J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 13/01-2023 em J 05/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
Valbara kurser
70 ENM140 0114 E 1) 2)  A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
16 FKA121 0199 E 1) 2)  D Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF073 0120  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S 1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 13/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 14/08-2023 em J
11 MVE095 0106 E 1) 2)  Optioner och matematik, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J
37 TDA251 0107 E 1) 2)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA507 0113 E 1) 2)  D Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF181 0118 E 1) 2)  B Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi, Tentamen 7,5
Valbara kurser
11 MVE155 0107 E 1)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5
37 TDA233 0120  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5
70 TIF150 0107 E 1)  B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5
16 TIF320 0119 E 1)  C Beräkningsmetoder för material- och molekylfysik, Projekt 7,5
11 TMA285 0101 E 1)  Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5
30 TME286 0121 E 1)  Intelligenta agenter, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
30 MTF271 0120  1)  C Turbulensmodellering, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0220  1)  C Turbulensmodellering, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0320 S 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 4,5 07/10-2022 em J
11 MVE166 0122  1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, del A, Tentamen 6,0
11 MVE166 0222 S 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, del B, Projekt 1,5
11 MVE220 0108 E Finansiell risk, Tentamen 7,5 04/01-2023 fm J Ändring
11 MVE441 0120  1)  Statistik för stora datamängder, Projekt 1,5
11 MVE441 0220 S 1)  Statistik för stora datamängder, Hemtentamen 6,0
16 TIF106 0111 E 1)  D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 07/10-2022 fm J
16 TIF360 0120 E 1)  D Avancerad maskininlärning med neurala nätverk, Projekt 7,5
30 TME290 0116 E 1)  B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMS016 0101 S 1)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring
11 TMS088 0117 E 1)  Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 03/01-2023 fm J Ändring


1) Obligatoriskt valbara: - (ENM140, FKA121, KMG060, MTF073, MTF271, MVE095, MVE155, MVE166, MVE441, RRY025, TDA251, TDA507, TIF106, TIF150, TIF160, TIF181, TIF290, TIF295, TIF320, TIF360, TIN093, TMA285, TMA881, TMA947, TME286, TME290, TMS016, TMS088, TMS165): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (ENM140, FKA121, KMG060, MTF073, MVE095, RRY025, TDA251, TDA507, TIF160, TIF181, TIF290, TIF295, TIN093, TMA881, TMA947, TMS165)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.