Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 EEN035 0119  B Biomedicinsk modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2022 em J 03/01-2023 em J 15/08-2023 fm J
32 EEN035 0219 S B Biomedicinsk modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY091 0114 * C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2022 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 em J
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY091 0114 *E C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 11/01-2023 em J 03/04-2023 em J 22/08-2023 em J
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 13/01-2023 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 em J
Valbara kurser
32 EEN040 0119  1)  D Utveckling av medicintekniska produkter, Projekt 6,0
32 EEN040 0219 S 1)  D Utveckling av medicintekniska produkter, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 SSY098 0119  C Bildanalys, Projekt 3,5
32 SSY098 0219 S C Bildanalys, Laboration 4,0
Valbara kurser
16 KPO065 0104 E 1) 2)  Tissue engineering, Tentamen 7,5
11 MVE155 0107 E 1)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5
32 SSY200 0108 E 1)  Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA357 0106  1)  Databaser, Tentamen 4,5
37 TDA357 0206 S 1)  Databaser, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY115 0107 E B Hälsoinformatik, Projekt 7,5
Valbara kurser
32 SSY186 0114  1)  C Medicinska bildsystem, Laboration 1,0
32 SSY186 0214  1)  C Medicinska bildsystem, Projekt 2,5
32 SSY186 0314 S 1)  C Medicinska bildsystem, Tentamen 4,0 08/10-2022 em J
32 SSY261 0111  1) 3)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 07/10-2022 fm J
32 SSY261 0211 S 1) 3)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
16 TIF125 0107 E 1) 2)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 08/10-2022 fm J
30 TME196 0111  1)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 1)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 08/10-2022 fm J


1) Obligatoriskt valbara: - (EEN040, KPO065, MVE155, SSY186, SSY200, SSY261, TDA357, TIF125, TME196): 1 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KPO065, TIF125)
3) Rekommendation: Kan läsas i årskurs 2 (SSY261)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.