Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
28 BBT011 0117  1)  A Etik inom bioteknik, Hemtentamen 4,5
28 BBT011 0217 S 1)  A Etik inom bioteknik, Inlämningsuppgift 3,0
28 KMG060 0107 S C Systembiologi, Tentamen 7,5 22/10-2022 fm J 05/01-2023 em J Ändring 22/08-2023 em J
Valbara kurser
28 BBT050 0121  2) 3) 4)  A Hållbar livsmedelsproduktion, Laboration 3,5
28 BBT050 0221 S 2) 3) 4)  A Hållbar livsmedelsproduktion, Tentamen 4,0 26/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 22/08-2023 em J
28 KBB032 0107 E 5)  B+ Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 29/10-2022 em J 03/01-2023 em J 14/08-2023 em J
0113 KBB101 0114 E 2) 6)  Biokemisk toxikologi, Tentamen 7,5 27/10-2022 em J 03/01-2023 fm J 18/08-2023 fm J
32 SSY180 0107  2) 7)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 24/10-2022 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE510 0117  B+ Introduktion till bioinformatik, Tentamen 5,0 12/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 23/08-2023 fm J
11 MVE510 0217 S B+ Introduktion till bioinformatik, Laboration 2,5
Valbara kurser
21 KBT330 0122  2) 7)  A+ Biologiska material, Projekt 3,0
21 KBT330 0222 S 2) 7)  A+ Biologiska material, Tentamen 4,5 09/01-2023 em J 04/04-2023 em J 16/08-2023 em J
21 KFK022 0119  2) 6)  A Biofysikalisk kemi, Tentamen 6,0 09/01-2023 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK022 0219 S 2) 6)  A Biofysikalisk kemi, Laboration 1,5
28 KKR063 0107  2) 4)  C Metabolic engineering, Tentamen 6,0 10/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 17/08-2023 fm J
28 KKR063 0207 S 2) 4)  C Metabolic engineering, Projekt 1,5
28 KLI011 0107 E 2) 3)  D+ Livsmedelskemi, Tentamen 7,5 10/01-2023 em J Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE140 0122  2) 3) 4)  C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,0
70 SEE140 0222 S 2) 3) 4)  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,5 10/01-2023 fm J Kontakta examinator Ändring 24/08-2023 em J
32 SSY180 0207 S 2) 7)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 13/01-2023 fm J 04/04-2023 em J 16/08-2023 em J
21 TIF050 0105 E 2) 7)  D Medicinska material, Tentamen 7,5 13/01-2023 fm J 03/04-2023 fm J 21/08-2023 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
28 BBT055 0121  A+ Bioanalytisk kemi, Laboration 3,0
28 BBT055 0221 S A+ Bioanalytisk kemi, Tentamen 4,5
Valbara kurser
28 BBT045 0119 S 2) 4)  D Tillämpad bioinformatik, Tentamen 7,5
28 BBT060 0122  2) 6)  C Proteiners veckning och funktion, Hemtentamen 4,5
28 BBT060 0222  2) 6)  C Proteiners veckning och funktion, Inlämningsuppgift 1,5
28 BBT060 0322 S 2) 6)  C Proteiners veckning och funktion, Laboration 1,5
28 KLI021 0104 E 2) 3)  Livsmedelsmikrobiologi, Tentamen 7,5
16 KPO065 0104 E 2) 7)  Tissue engineering, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
28 BBT065 0122  B+ Industriell bioteknik, Inlämningsuppgift 2,0
28 BBT065 0222  B+ Industriell bioteknik, Projekt 2,0
28 BBT065 0322 S B+ Industriell bioteknik, Tentamen 3,5
Valbara kurser
28 BBT020 0117  2) 4) 6)  A Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Tentamen 3,5 07/10-2022 em J
28 BBT020 0217 S 2) 4) 6)  A Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik, Projekt 4,0
28 BBT070 0122  2) 4) 6)  A Avancerad molekylär och syntetisk biologi, Inlämningsuppgift 1,5
28 BBT070 0222  2) 4) 6)  A Avancerad molekylär och syntetisk biologi, Projekt 1,5
28 BBT070 0322 S 2) 4) 6)  A Avancerad molekylär och syntetisk biologi, Tentamen 4,5
28 KLI042 0117  2) 3)  D+ Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Tentamen 6,0 Kontakta examinator
28 KLI042 0217 S 2) 3)  D+ Nutrition, hälsa och hållbara dieter, Laboration 1,5
16 TIF125 0107 E 2) 7)  C Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial, Tentamen 7,5 08/10-2022 fm J

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Valbara kurser
28 BBT001 0115 E Medverkan i iGEM -tävlingen, Projekt 15,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
28 KBT180 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå, Projekt 15,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: BBT050, KBB101, KBT330, SEE140 rekommenderas i år 2. (BBT020, BBT045, BBT050, BBT060, BBT070, KBB101, KBT330, KFK022, KKR063, KLI011, KLI021, KLI042, KPO065, SEE140, SSY180, TIF050, TIF125): 3 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Food and health, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT050, KLI011, KLI021, KLI042, SEE140)
4) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Systems biotechnology and bioeconomy, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT020, BBT045, BBT050, BBT070, KKR063, SEE140)
5) Rekommendation: Saknar du tillräckliga kunskaper inom biokemi och molekylärbiologi rekommenderas du läsa denna kurs för att ha rätt förkunskaper inför fortsatta studier på MPBIO (KBB032)
6) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomolecular science and technology, rekommenderas en eller flera av följande kurser (BBT020, BBT060, BBT070, KBB101, KFK022)
7) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Biomaterials and tissue engineering, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBT330, KPO065, SSY180, TIF050, TIF125)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.