Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPARC - ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-16 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0117  1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 5,5
Valbara kurser
20 ARK123 0117  2) 3)  Materia, rum, struktur 1, Projekt 9,5
20 ARK128 0117  2) 3)  Arkitektur och stadsrum, Projekt 9,5
20 ARK263 0117  2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur, Projekt 9,5
20 ARK338 0117  2) 3)  Material och detalj 1, Projekt 9,5
20 AUT164 0117  2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre, Projekt 9,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
20 ARK650 0217 S 1)  Hållbar utveckling och designprofessionerna, Inlämningsuppgift 2,0
Valbara kurser
20 ARK123 0217 S 2) 3)  Materia, rum, struktur 1, Projekt 13,0
20 ARK128 0217 S 2) 3)  Arkitektur och stadsrum, Projekt 13,0
20 ARK263 0217 S 2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur, Projekt 13,0
20 ARK338 0217 S 2) 3)  Material och detalj 1, Projekt 13,0
20 AUT164 0217 S 2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre, Projekt 13,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ACE110 0119  2) 3)  Publika byggnader, Projekt 9,5
20 ACE136 0122  3)  Mod att bygga, arkitekt, Projekt 9,5
20 ARK079 0117 E 4)  Nordisk arkitektur, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK132 0117  2) 3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 9,5
20 ARK137 0117  2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 9,5
20 ARK142 0117  2) 3)  Social-ekologisk stadsbyggnad, Projekt 9,5
20 ARK153 0117 E 4) 5)  Arkitekttävlingar, Projekt 4,5
20 ARK442 0117 E 4)  Gestaltnings- och kommunikationsverktyg, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK466 0117  3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 9,5
20 ARK496 0117  3)  Reality studio, Projekt 9,5
20 ARK590 0117 * 6)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK595 0117 * 6)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK600 0117 * 6)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK605 0117 * 6)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK610 0117 * 6)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK615 0117 * 6)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 1,0
20 ARK630 0117 E 4)  Att leda och styra projekt, Inlämningsuppgift 4,5
20 ARK700 0118 * 6)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 1,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ACE110 0219 S 2) 3)  Publika byggnader, Projekt 13,0
20 ACE136 0222 S 3)  Mod att bygga, arkitekt, Projekt 13,0
20 ARK132 0217 S 2) 3)  Materia, rum, struktur 2, Projekt 13,0
20 ARK137 0217 S 2) 3)  Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling, Projekt 13,0
20 ARK142 0217 S 2) 3)  Social-ekologisk stadsbyggnad, Projekt 13,0
20 ARK466 0217 S 3)  Arkitektur och hållbar gestaltning, Projekt 13,0
20 ARK496 0217 S 3)  Reality studio, Projekt 13,0
20 ARK590 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 1, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK595 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 2, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK600 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 3, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK605 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 4, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK610 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 5, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK615 0117 *E 6)  Historia, teori och metod 6, Inlämningsuppgift 2,0
20 ARK700 0118 *E 6)  Historia, teori och metod 7, Inlämningsuppgift 2,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
20 ARK395 0110 E Arkitektur: Samtida utmaningar, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Läses under åk 1 o 2 (ARK258), (ACE110, ARK123, ARK128, ARK132, ARK137, ARK142, ARK263, ARK338, AUT164): 2 av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 22,5 hp
4) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen från MPARC (ARK079, ARK153, ARK442, ARK630): 1 av kurserna krävs för examen
5) Kursen innehåller tema Arkitekturdesignprojekt 4,5 hp
6) Obligatoriskt valbara: En av kurserna krävs för examen från MPARC (ARK590, ARK595, ARK600, ARK605, ARK610, ARK615, ARK700): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.