Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT060 0106 E B Logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 24/10-2022 fm J 03/01-2023 em J 14/08-2023 em J
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 26/10-2022 fm J Ändring 24/08-2023 em J
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 24/10-2022 em L 04/01-2023 fm J 15/08-2023 em J
37 DAT350 0117 E 1)  C Typer för bevis och program, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA294 0117  1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Muntlig tentamen 5,0
37 TDA294 0217 S 1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Laboration 2,5
45 TEK650 0120 S D Strategisk ledning av teknisk innovation, Tentamen 7,5 26/10-2022 em J DIG 04/01-2023 em L DIG 16/08-2023 fm J DIG

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 12/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 24/08-2023 em J
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
Valbara kurser
37 DAT278 0119  A+ Hållbar databehandling, Laboration 1,5
37 DAT278 0219 S A+ Hållbar databehandling, Tentamen 6,0 14/01-2023 em J 03/04-2023 fm J 17/08-2023 fm J
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT415 0119  1)  A Beräkningsbarhet, Tentamen 4,5 11/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J 16/08-2023 fm J
37 DAT415 0219 S 1)  A Beräkningsbarhet, Inlämningsuppgift 3,0
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA251 0107 E 1)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 13/01-2023 fm L 04/04-2023 fm J 25/08-2023 fm J
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 13/01-2023 fm J 05/04-2023 em J 22/08-2023 em J
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 10/01-2023 fm J 04/04-2023 em J
37 TDA507 0113 E D Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK656 0121 E B Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 7,5 12/01-2023 fm J DIG 03/04-2023 fm J DIG 21/08-2023 em J DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT341 0122  2)  B Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 2)  B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT410 0119 E D Design av AI-system, Inlämningsuppgift 7,5
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5
37 TDA233 0120  1) 2) 2)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S 1) 2) 2)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5
37 TDA342 0110  1)  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S 1)  C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0
30 TME286 0121 E Intelligenta agenter, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT085 0107 E Datavetenskapligt projekt, Projekt 7,5
37 DAT235 0110 E Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik, Projekt 7,5
37 DAT280 0112  1)  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0
37 DAT280 0212 S 1)  C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 DAT341 0122  2)  C Tillämpad maskininlärning, Hemtentamen 4,0
37 DAT341 0222 S 2)  C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0120  1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0220 S 1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Tentamen 4,0
37 DAT470 0121  A Beräkningsmetoder för storskaliga data, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT470 0221 S A Beräkningsmetoder för storskaliga data, Tentamen 3,0
37 DAT475 0121  D Avancerade databaser, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT475 0221 S D Avancerade databaser, Tentamen 4,5
37 EDA491 0107  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 07/10-2022 em J
37 EDA491 0207 S B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA283 0114 E 1)  Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S 1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator


1) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara (DAT280, DAT350, DAT415, DAT440, TDA206, TDA233, TDA251, TDA283, TDA294, TDA342, TDA352, TDA602): 4 av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT341, TDA233)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.