Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2022-02-07 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 MMK232 0111  C Metalliska material, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 27/10-2022 em J 04/01-2023 fm J 22/08-2023 em J
40 MMK232 0211 S C Metalliska material, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 MTT090 0111 S B Polymera materials bearbetning och egenskaper, Tentamen 7,5 24/10-2022 fm J 05/01-2023 em J 17/08-2023 em J
Valbara kurser
40 MMK162 0111  1)  B+ Fastransformationer, del A, Tentamen 6,0 22/10-2022 fm J 03/01-2023 fm J 23/08-2023 fm J
40 MMK162 0211 S 1)  B+ Fastransformationer, del B, Projekt 1,5
40 MPM052 0103 E 1)  D Komposit- och nanokompositmaterial, Tentamen 7,5 26/10-2022 em J 04/01-2023 em J 16/08-2023 em J
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 13/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 24/08-2023 em J
40 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
40 MTT100 0111  A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del A, Tentamen 6,0 11/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J Kontakta examinator
40 MTT100 0211 S A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del B, Laboration 1,5
Valbara kurser
40 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 PPU215 0114 E 2)  A Forskningsmetodik i produktionsprojekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IEK313 0119 E B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5
21 KBT095 0107 E D+ Korrosion, Tentamen 7,5
40 MTT120 0116 E 1)  B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
59 FMI040 0102 S B Halvledarfysik - material och heterostrukturer, Tentamen 7,5 08/10-2022 fm J
59 MCC080 0107 S C Vätskekristaller: fysik och tillämpningar, Tentamen 7,5 07/10-2022 em J
40 MHA043 0116  A Materialmekanik, Laboration 4,5
40 MHA043 0216  A Materialmekanik, Tentamen 1,5 07/10-2022 fm J_DATA
40 MHA043 0316 S A Materialmekanik, Dugga 1,5
40 MTT047 0116 E 1)  C+ Metallformning och fogning, Tentamen 7,5 07/10-2022 em J

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
40 TME050 0105 E Projekt, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: MMK162, MPM052 och MMK221 väljs lämpligen år 2 i programmet (MMK162, MMK221, MPM052, MTT047, MTT120): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.