Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2022/2023
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE575 0119 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 28/10-2022 fm L 04/01-2023 em L 24/08-2023 em L
45 TEK345 0109  Ingenjörsmetodik, del A, Projekt 1,5
45 TEK345 0209 S Ingenjörsmetodik, del B, Projekt 6,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE570 0119 E Linjär algebra och differentialekvationer, Tentamen 7,5 12/01-2023 em L 03/04-2023 em L 14/08-2023 em L
45 TEK685 0119  Produktionsutveckling, Projekt 2,0
45 TEK685 0219 S Produktionsutveckling, Tentamen 5,5 09/01-2023 em L DIG 05/04-2023 em L DIG 25/08-2023 em L DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 LMT202 0105 E Mekanik, Tentamen 7,5
70 TEK336 0117  1)  Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar, Tentamen 2,5
70 TEK336 0217 S 1)  Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar, Projekt 5,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEN065 0119 E Tillämpad objektorienterad programmering, Tentamen 7,5 08/10-2022 fm L
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 07/10-2022 em L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.