Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2022/2023
COMPUTER ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
62 CLS050 0121 * Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 1,0
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,5
37 LEU432 0216 * Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
32 LEU470 0104 * Elektriska kretsar, Tentamen 3,3
32 LEU470 0204 * Elektriska kretsar, Laboration 0,7
11 MVE675 0122 E Algebra, del A, Tentamen 6,0 27/10-2022 em L 04/01-2023 fm L 23/08-2023 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
62 CLS050 0121 *S Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 0,5
37 LEU432 0116 * Grundläggande datorteknik, Tentamen 2,0 14/01-2023 em L 04/04-2023 em L 17/08-2023 em L
37 LEU432 0216 *S Grundläggande datorteknik, Laboration 1,5
32 LEU470 0104 * Elektriska kretsar, Tentamen 2,7 07/01-2023 fm L 05/04-2023 fm L 25/08-2023 em L
32 LEU470 0204 *S Elektriska kretsar, Laboration 0,8
70 LEU483 0119  Programutveckling, Inlämningsuppgift 1,5
70 LEU483 0219 S Programutveckling, Tentamen 6,0 11/01-2023 fm L 03/04-2023 fm L 24/08-2023 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT390 0118  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT390 0218 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5
11 MVE535 0117 E Matematisk analys, del 1, Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 LET627 0117  Realtidssystem, grundkurs, Tentamen 4,5 07/10-2022 fm L
37 LET627 0217 S Realtidssystem, grundkurs, Laboration 3,0
62 LSP581 0122 E Engelska, Övning 4,5
11 MVE545 0117 E Matematisk analys, del 2, Tentamen 3,0 07/10-2022 em L


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.