Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0114  1)  Kemi med biokemi, del A, Projekt 7,5
11 MVE460 0115  Envariabelanalys och analytisk geometri, Laboration 1,5
11 MVE460 0215 S Envariabelanalys och analytisk geometri, Tentamen 6,0 25/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 18/08-2023 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0214  1)  Kemi med biokemi, del B, Projekt 4,5
21 KBT260 0514  1)  Kemi med biokemi, del C, Projekt 3,0
11 MVE465 0115  Linjär algebra och analys fortsättning, Laboration 1,5
11 MVE465 0215 S Linjär algebra och analys fortsättning, Tentamen 6,0 12/01-2023 fm J 03/04-2023 fm J 21/08-2023 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT260 0314  1)  Kemi med biokemi, del D, Projekt 1,5
21 KBT260 0414  1)  Kemi med biokemi, Tentamen 4,5
21 KBT260 0614 S 1)  Kemi med biokemi, del E, Projekt 3,0
11 MVE470 0115  Flervariabelanalys, Laboration 1,5
11 MVE470 0215 S Flervariabelanalys, Tentamen 6,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FFY402 0221  Fysik, Tentamen 6,0 07/10-2022 fm J
16 FFY402 0321 S Fysik, Laboration 1,5
45 KBT271 0118  2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Projekt 2,0
45 KBT271 0218  2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Projekt 1,5
45 KBT271 0318 S 2)  Perspektiv på kemiteknisk verksamhet, Tentamen 2,5 08/10-2022 em J


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.