Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KAA095 0104 S D+ Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 28/10-2022 fm J 04/01-2023 fm J 17/08-2023 fm J
21 KAM010 0193 S A+ Analytisk kemi, Tentamen 4,5 26/10-2022 fm J 03/01-2023 fm J 18/08-2023 fm J
21 KTK106 0116  B+ Kolloider och polymerer, Tentamen 3,0 24/10-2022 fm J 05/01-2023 fm J 15/08-2023 fm J
21 KTK106 0216 S B+ Kolloider och polymerer, Projekt 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM161 0122  1)  C+ Energiteknik, Inlämningsuppgift 1,5
70 ENM161 0222 S 1)  C+ Energiteknik, Tentamen 4,5 14/01-2023 fm J 05/04-2023 fm J 25/08-2023 fm J
32 ESS217 0116  D+ Reglerteknik och mätteknik, Tentamen 4,5 11/01-2023 em J 03/04-2023 fm J 23/08-2023 em J
32 ESS217 0216 S D+ Reglerteknik och mätteknik, Laboration 1,5
45 TEK770 0122 E 2)  B Miljöledning och miljövetenskap, Tentamen 3,0 09/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 18/08-2023 em J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT201 0116  5)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Projekt 3,0
21 KBT201 0216 S 5)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Tentamen 4,5 15/03-2023 fm J 09/06-2023 em J 22/08-2023 em J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  6)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 6)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 02/06-2023 fm J 08/10-2022 fm J 21/08-2023 fm J
21 KBT290 0116  6)  C+ Kemi och material, Tentamen 6,0 02/06-2023 em J 07/10-2022 fm J 16/08-2023 fm J
21 KBT290 0216 S 6)  C+ Kemi och material, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
28 BBTX11 0122  Kandidatarbete vid Life sciences, Projekt 15.0      
21 KBTX16 0122  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Projekt 15.0      
11 MVEX11 0122  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
6) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser (KAA052, KBT290): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.