Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 24/10-2022 em J 04/01-2023 fm J 16/08-2023 em J
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 TMA074 0115  Matematisk statistik, Projekt 1,5
11 TMA074 0215 S Matematisk statistik, Tentamen 6,0 28/10-2022 em J 05/01-2023 em J 14/08-2023 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KBT340 0122 E Transportprocesser, Tentamen 7,5 10/01-2023 fm J 04/04-2023 fm J 15/08-2023 fm J
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 14/01-2023 fm J 03/04-2023 fm J 17/08-2023 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 15/03-2023 fm J 09/06-2023 fm J 21/08-2023 fm J
21 KFK053 0106  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 18/03-2023 fm J 07/06-2023 em J 25/08-2023 fm J
21 KFK053 0206 S Fysikalisk kemi, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
21 KBT276 0119 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 4,5 29/05-2023 fm J 08/10-2022 fm J 23/08-2023 fm J
21 KOK081 0112  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 31/05-2023 fm J 07/10-2022 em J 22/08-2023 fm J
21 KOK081 0212 S Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.