Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
SOFTWARE ENGINEERING

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 TDA548 0116  Grundläggande programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA548 0216 S Grundläggande programvaruutveckling, Tentamen 4,5 27/10-2022 em J 05/01-2023 fm J 16/08-2023 fm J
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 22/10-2022 em J 04/01-2023 fm J 25/08-2023 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 14/01-2023 em J 03/04-2023 em J 17/08-2023 em J
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA553 0122  Objektorienterad programmering och design, Tentamen 3,0 10/01-2023 em J 05/04-2023 em J 18/08-2023 em J
37 TDA553 0222  Objektorienterad programmering och design, Laboration 3,0
37 TDA553 0322 S Objektorienterad programmering och design, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT017 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT216 0114  1)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 1)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 08/10-2022 em J
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.