Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2022/2023
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2022-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -22 t o m aug -23

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 TDA555 0104  Introduktion till funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA555 0204 S Introduktion till funktionell programmering, Tentamen 4,5 26/10-2022 em J 03/01-2023 em J 15/08-2023 fm J
11 TMV211 0120 E Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 22/10-2022 em J 04/01-2023 fm J 25/08-2023 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT044 0121  Introduktion till objektorienterad programmering, Tentamen 4,5 11/01-2023 em J 05/04-2023 em J 16/08-2023 fm J
37 DAT044 0221 S Introduktion till objektorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 14/01-2023 em J 03/04-2023 em J 17/08-2023 em J
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 EDA482 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 13/03-2023 em J 02/06-2023 fm J 18/08-2023 fm J
11 TMV216 0112  Linjär algebra, Tentamen 6,0 18/03-2023 em J 08/06-2023 em J 21/08-2023 em J
11 TMV216 0212 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA343 0109  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 30/05-2023 fm J 15/03-2023 em J 14/08-2023 em J
11 TMV170 0104 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 02/06-2023 em J 22/08-2023 em J


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.