Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMOB - MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
MOBILITY ENGINEERING, MSC PROGR

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 EEN130 0121 E D System och mekatronik för mobilitetsteknik, Konstruktionsövning 7,5
30 MMS195 0121  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del A, Dugga 2,0
30 MMS195 0221  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del B, Dugga 2,0
30 MMS195 0321  A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del C, Dugga 2,0
30 MMS195 0421 S A Introduktion till framdrivning och energisystem för transport, del D, Projekt 1,5
Valbara kurser
30 TME047 0114 * 1) 2)  Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 0,0
30 TME180 0108 * 1) 2)  A+ Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5
30 TME192 0113  1) 2)  C Aktiv säkerhet, Inlämningsuppgift 3,5
30 TME192 0213 S 1) 2)  C Aktiv säkerhet, Tentamen 4,0 28/10-2021 em DIST Ändring 03/01-2022 fm J Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
32 EEN016 0119 E C+ Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager, Tentamen 7,5 13/01-2022 em J 12/04-2022 em J 17/08-2022 fm J
45 IBB137 0120  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J 26/08-2022 em J
30 MMA169 0121 E 2) 3)  D+ Konstruktionsteknik, Tentamen 7,5 13/04-2022 em L 17/08-2022 em J Ändring
30 MMF062 0103  1) 2)  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S 1) 2)  D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 11/01-2022 em J 11/04-2022 em J 16/08-2022 fm J
40 MMK082 0111  D Materialkaraktärisering och haverianalys, del A, Tentamen 4,0 14/01-2022 fm J 12/04-2022 fm J 25/08-2022 em J
40 MMK082 0211 S D Materialkaraktärisering och haverianalys, del B, Projekt 3,5
30 MMS050 0119  A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 4,5 12/01-2022 fm J_DATA 11/04-2022 fm J_DATA 24/08-2022 em J_DATA
30 MMS050 0219 S A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Inlämningsuppgift 3,0
30 MMS175 0121 E 2) 4)  C Flyg- och raketframdrift, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 em J 18/08-2022 em J Ändring
30 MMS180 0121 E 2) 5)  C Järnvägsteknik, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 17/08-2022 em J
30 MMS185 0121  2) 3)  B+ Stabilitet och designkriterier för marina strukturer, Projekt 2,5
30 MMS185 0221 S 2) 3)  B+ Stabilitet och designkriterier för marina strukturer, Tentamen 5,0 14/01-2022 em J 12/04-2022 em J 24/08-2022 em J
30 MTF073 0120  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
40 PPU085 0107 E D Produktplanering - behov och möjligheter, Tentamen 7,5 12/01-2022 em J DIG Ändring 13/04-2022 em J DIG Ändring 18/08-2022 em J DIG
30 SJO825 0114 E Organisation och strategi, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 12/01-2022 em J 11/04-2022 em J 23/08-2022 em J
32 SSY236 0121  Beslutsfattande för autonoma system, Inlämningsuppgift 3,0
32 SSY236 0221 S Beslutsfattande för autonoma system, Projekt 4,5
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 10/01-2022 em J 11/04-2022 fm J 26/08-2022 fm J
30 TME047 0114 * 1) 2)  Chalmers formula student, Inlämningsuppgift 3,0
30 TME095 0107 E 1) 2)  B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 10/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J 23/08-2022 fm J
30 TME141 0111 E C Strukturdynamik, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J Kontakta examinator
30 TME146 0112  C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del A, Tentamen 4,5 11/01-2022 fm J 12/04-2022 fm J 19/08-2022 fm J
30 TME146 0212 S C Strukturdynamik - vibrationskontroll, del B, Laboration 3,0
30 TME170 0108 E 1) 2)  B Drivlinans mekanik, Tentamen 7,5 14/01-2022 em J 12/04-2022 em J 16/08-2022 em J
30 TME180 0108 *E 1) 2)  A+ Fordonstekniskt projekt, Projekt 7,5
30 TME202 0113  1) 2)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del A, Laboration 2,0
30 TME202 0213  1) 2)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del B, Tentamen 2,0 15/01-2022 em J 13/04-2022 em J 25/08-2022 em J
30 TME202 0313  1) 2)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del C, Tentamen 2,0 Kontakta examinator 13/04-2022 fm J 25/08-2022 fm J
30 TME202 0413 S 1) 2)  A+ Fordons- och trafiksäkerhet, del D, Inlämningsuppgift 1,5
40 VSM167 0107 E D Finita elementmetoden - grunder, Tentamen 7,5 12/01-2022 fm J_DATA Ändring 13/04-2022 em J_DATA Ändring 22/08-2022 em J_DATA Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
40 DAT171 0114  C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Inlämningsuppgift 3,0
40 DAT171 0214 S C+ Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Tentamen 4,5 15/03-2022 fm J_DATA 09/06-2022 fm J_DATA 16/08-2022 fm J_DATA
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEN135 0121  2) 6)  D Elmaskiner för fordon och farkoster, del A, Dugga 2,0
32 EEN135 0221  2) 6)  D Elmaskiner för fordon och farkoster, del B, Dugga 2,0
32 EEN135 0321  2) 6)  D Elmaskiner för fordon och farkoster, del C, Dugga 2,0
32 EEN135 0421 S 2) 6)  D Elmaskiner för fordon och farkoster, del D, Laboration 1,5
45 IEK313 0119 E B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MMA163 0121  2) 3)  C Fartygsmotstånd och framdrivning, del A, Övning 2,5
30 MMA163 0221 S 2) 3)  C Fartygsmotstånd och framdrivning, del B, Tentamen 5,0 18/03-2022 em J Ändring 10/06-2022 em J 18/08-2022 em J
30 MMS205 0121  2) 3)  B Fartygskonstruktion, del A, Projekt 3,0
30 MMS205 0221  2) 3)  B Fartygskonstruktion, del B, Projekt 3,0
30 MMS205 0321 S 2) 3)  B Fartygskonstruktion, Tentamen 1,5 14/03-2022 em J 09/06-2022 fm J 25/08-2022 em J
30 MTF236 0118  1) 2)  A Fordonsaerodynamik, Tentamen 5,0 14/03-2022 em J 09/06-2022 em J 19/08-2022 fm J
30 MTF236 0218 S 1) 2)  A Fordonsaerodynamik, Projekt 2,5
30 MTF242 0121  2)  C Förbränningsmotorteknik, Konstruktionsövning + lab 1,5
30 MTF242 0122 S 2)  C Förbränningsmotorteknik, Tentamen 6,0 12/03-2022 em J 08/06-2022 em J 22/08-2022 em J Ändring
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 TME085 0107 E 2) 4)  B Kompressibel strömning, Tentamen 7,5 17/03-2022 fm J 08/06-2022 fm J 17/08-2022 fm J
40 TME240 0111 E D+ Kompositmekanik, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J_DATA 09/06-2022 fm J_DATA 23/08-2022 fm J_DATA
40 TME245 0111 E C Finita elementmetoden - strukturer, Tentamen 7,5 19/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 22/08-2022 fm J Ändring

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS210 0121 S A Anslutna flottor för datadriven utveckling, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEN140 0121  2) 6)  D Elektriska drivsystem för fordon och farkoster, del A, Dugga 2,0
32 EEN140 0221  2) 6)  D Elektriska drivsystem för fordon och farkoster, del B, Dugga 2,0
32 EEN140 0321  2) 6)  D Elektriska drivsystem för fordon och farkoster, del C, Dugga 2,0
32 EEN140 0421 S 2) 6)  D Elektriska drivsystem för fordon och farkoster, del D, Laboration 1,5
45 IBB137 0120  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S B Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKR073 0116  A+ CFD för ingenjörer, Tentamen 4,0 30/05-2022 em J 09/10-2021 em J Ändring 26/08-2022 em J
21 KKR073 0216 S A+ CFD för ingenjörer, Projekt 3,5
40 MHA043 0116  A Materialmekanik, Laboration 4,5
40 MHA043 0216  A Materialmekanik, Tentamen 1,5 03/06-2022 em J_DATA 09/10-2021 em J Ändring 18/08-2022 fm J_DATA
40 MHA043 0316 S A Materialmekanik, Dugga 1,5
30 MMS190 0121  Metoder för risk- och pålitlighetsanalys, Konstruktionsövning 2,5
30 MMS190 0221 S Metoder för risk- och pålitlighetsanalys, del A, Tentamen 5,0
30 MMS200 0121 E 2) 5)  C Järnvägstekniskt projekt, Projekt 7,5
30 SJO746 0117  2) 3)  B Våglaster och sjöegenskaper, del A, Tentamen 6,0 30/05-2022 em J Ändring 08/10-2021 fm L Ändring 22/08-2022 em J Ändring
30 SJO746 0217 S 2) 3)  B Våglaster och sjöegenskaper, del B, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY261 0111  2) 6)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 31/05-2022 em J 08/10-2021 fm J Ändring 23/08-2022 em J
32 SSY261 0211 S 2) 6)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
45 TEK285 0108 E B+ Logistics and supply chain management, Tentamen 7,5 02/06-2022 em J 08/10-2021 em J Ändring 15/08-2022 fm J
30 TME047 0214 S 1) 2)  Chalmers formula student, Projekt 12,0
30 TME102 0111  1) 2)  B Fordonsrörelse och reglering, del A, Tentamen 4,5 30/05-2022 fm J 08/10-2021 fm J Ändring 18/08-2022 fm J
30 TME102 0211 S 1) 2)  B Fordonsrörelse och reglering, del B, Projekt 3,0
30 TME196 0111  1) 2)  C+ Skadebiomekanik, del A, Inlämningsuppgift 4,5
30 TME196 0211 S 1) 2)  C+ Skadebiomekanik, del B, Tentamen 3,0 31/05-2022 fm J 09/10-2021 fm J Ändring 15/08-2022 fm J


1) Rekommendation: Profil - Fordonsteknik (MMF062, MTF236, TME047, TME095, TME102, TME170, TME180, TME192, TME196, TME202)
2) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara kurser (EEN135, EEN140, MMA163, MMA169, MMF062, MMS175, MMS180, MMS185, MMS200, MMS205, MTF236, MTF242, SJO746, SSY261, TME047, TME085, TME095, TME102, TME170, TME180, TME192, TME196, TME202): 37.5 hp av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Profil - Marin teknik (MMA163, MMA169, MMS185, MMS205, SJO746)
4) Rekommendation: Profil - Flyg- och raketteknik (MMS175, TME085)
5) Rekommendation: Profil - Järnvägsteknik (MMS180, MMS200)
6) Rekommendation: Lämpliga för alla profiler (EEN135, EEN140, SSY261)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.