Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TSILO - INTERNATIONELL LOGISTIK Läsår: 2021/2022
INTERNATIONAL LOGISTICS
Programplanen är fastställd 2021-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 MMS140 0120  Introduktion till internationell logistik, del A, Projekt 3,0
45 MMS140 0220  Introduktion till internationell logistik, del B, Dugga 3,0 04/01-2022 fm L Ändring
30 MMS140 0320  Introduktion till internationell logistik, del C, Tentamen 4,5 28/10-2021 fm L 04/01-2022 fm L Ändring 26/08-2022 em L
30 MMS140 0420  Introduktion till internationell logistik, del D, Inlämningsuppgift 1,5
30 MMS140 0520 S Introduktion till internationell logistik, del E, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMS090 0119 S Lasthantering och farligt gods, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm L 11/04-2022 em L 25/08-2022 em L
30 MMS095 0119  Handelsrätt, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS095 0219 S Handelsrätt, del B, Tentamen 2,5 13/01-2022 em L DIG Ändring 13/04-2022 em L DIG Ändring 18/08-2022 em L DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 MMS021 0119  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del A, Tentamen 4,5 14/03-2022 em L 09/06-2022 fm L 19/08-2022 em L
30 MMS021 0219  Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del B, Projekt 1,5
30 MMS021 0319 S Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv, del C, Laboration 1,5
30 MMS102 0120  Multimodal transporträtt och logistikavtal, del A, Inlämningsuppgift 5,0
30 MMS102 0220 S Multimodal transporträtt och logistikavtal, del B, Tentamen 2,5 18/03-2022 em L DIG Ändring 10/06-2022 em L DIG Ändring 23/08-2022 em L DIG

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 MMS105 0119  Fartygs befraktning, operation och ship management, del A, Tentamen 4,5 30/05-2022 fm L 09/10-2021 fm L Ändring 24/08-2022 em L
30 MMS105 0219 S Fartygs befraktning, operation och ship management, del B, Projekt 3,0
45 TEK375 0110  Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 01/06-2022 em L 08/10-2021 em L Ändring 16/08-2022 em L
45 TEK375 0210 S Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.