Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »

Programplan för  
SBVII - Sjöbefäl klass VII Läsår: 2021/2022
Deck officer and engineer officer, class VII
Programplanen är fastställd 2021-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 SJM005 0116  Terresternavigation och sjömanskap, del A, Tentamen 3,0 26/10-2021 em L_DATA Ändring 03/01-2022 em L_DATA Ändring 17/08-2022 em L_DATA
30 SJM005 0216  Terresternavigation och sjömanskap, del B, Övning 1,5
30 SJO855 0116  Marina maskinsystem 1, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO855 0216  Marina maskinsystem 1, del B, Laboration 2,0
30 SJO855 0316 S Marina maskinsystem 1, del C, Tentamen 4,0 28/10-2021 fm L 16/08-2022 em L
30 SJO865 0116 E Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion, Tentamen 3,0 29/10-2021 fm L 04/01-2022 em L 18/08-2022 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 EEN145 0121  El- och reglerteknik, del A, Tentamen 4,5 14/01-2022 fm L 13/04-2022 fm L 15/08-2022 fm L
30 EEN145 0221  El- och reglerteknik, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 EEN145 0321 S El- och reglerteknik, del C, Laboration 1,5
30 SJM005 0316  Terresternavigation och sjömanskap, del C, Tentamen 4,5 10/01-2022 em L_DATA Ändring 11/04-2022 fm L_DATA 23/08-2022 em L_DATA
30 SJM005 0416  Terresternavigation och sjömanskap, del D, Övning 1,5
30 SJM005 0516 S Terresternavigation och sjömanskap, del E, Projekt 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
30 SJO870 0116  Marina maskinsystem 2, del A, Tentamen 4,5 18/03-2022 fm L 10/06-2022 fm L 26/08-2022 em L
30 SJO870 0216  Marina maskinsystem 2, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 SJO870 0316 S Marina maskinsystem 2, del C, Laboration 1,5
30 SJO875 0116  Fartygskommunikation, del A, Tentamen 1,5 16/03-2022 fm L 08/06-2022 fm L 22/08-2022 em L
30 SJO875 0216 S Fartygskommunikation, del B, Övning 1,5
30 SJO880 0116 E Hantering av farligt gods, Tentamen 3,0 19/03-2022 fm L 09/06-2022 fm L 25/08-2022 em L
30 SJO885 0116 E Sjövägsregler, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
30 SJO517 0120  Säkerhet, del A, Övning 1,0
30 SJO517 0220  Säkerhet, del B, Övning 1,5
30 SJO517 0320  Säkerhet, del C, Övning 0,5
30 SJO517 0420  Säkerhet, del D, Övning 1,0
30 SJO517 0520 S Säkerhet, del E, Övning 0,5
30 SJO890 0116 S Fartygsadministration, Tentamen 3,0 30/05-2022 fm L 07/10-2022 fm L 24/08-2022 em L
30 SJO895 0116  Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del A, Övning 3,0
30 SJO895 0216 S Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst, del B, Projekt 4,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.