Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
KPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING Läsår: 2021/2022
LEARNING AND LEADERSHIP, SUPPLEMENTARY STUDY PROGRAMME
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
0210 CIU220 0111 E Utbildningens uppgifter och ramar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE375 0111 E Matematik, undervisning och bedömning, Tentamen 7,5 23/10-2021 em J 04/01-2022 em J 17/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
62 CIU207 0115  Lärande och ledarskap i praktiken 1, Inlämningsuppgift 1,5
62 CIU207 0215  Lärande och ledarskap i praktiken 1, Projekt 1,5
62 CIU207 0315 S Lärande och ledarskap i praktiken 1, Fältövning 4,5
20 CIU226 0116 E Leda individ och grupp, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 CLS035 0119 E Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE365 0111 E Problemlösning och lärande, Tentamen 7,5 15/03-2022 fm J 10/06-2022 fm J 23/08-2022 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 CIU260 0112 E Utvecklingsprojekt i praktiken, Projekt 7,5
11 MVE380 0111 E Modeller för förståelse, Tentamen 7,5 31/05-2022 fm J_DATA 08/10-2021 em J_DATA Ändring 25/08-2022 fm J_DATA


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.