Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »

Programplan för  
ZBASS - TEKNISKT BASÅR Läsår: 2021/2022
A FOUNDATION YEAR
Programplanen är fastställd 2021-02-08 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 LMA538 0109  Fysik, del A, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm DIST Ändring 05/01-2022 fm L 23/08-2022 em L
11 MVE426 0120  Matematik, del A, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm L 03/01-2022 em L Ändring 16/08-2022 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LET924 0120  Kemi, Laboration 1,5
21 LET924 0220 S Kemi, Tentamen 6,0 11/01-2022 em L Ändring 18/02-2022 em L Ändring 22/08-2022 em L Ändring
11 MVE426 0220  Matematik, del B, Tentamen 7,5 14/01-2022 em L Ändring 15/02-2022 em L Ändring 24/08-2022 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
70 LMA538 0209  Fysik, del B, Tentamen 6,0 15/03-2022 em L 11/04-2022 em L Ändring 25/08-2022 em L
11 MVE426 0320  Matematik, del C, Tentamen 4,0 17/03-2022 em L Ändring 13/04-2022 em L Ändring 18/08-2022 em L
11 MVE426 0520 * Matematik, Laboration 0,5
Valbara kurser
21 KBT185 0109 E Projektkurs i kemi, Projekt 4,5
16 MVE285 0109 E Projektkurs i fysik, Projekt 4,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 LMA538 0309 S Fysik, del C, Tentamen 4,5 04/05-2022 em L Ändring 24/05-2022 em L Ändring 26/08-2022 em L
11 MVE426 0420  Matematik, del D, Tentamen 9,5 16/05-2022 em L Ändring 30/05-2022 em L Ändring 19/08-2022 em L
11 MVE426 0520 *S Matematik, Laboration 1,0


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.