Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT094 0120 E C+ Konstruktion av digitala elektroniksystem, Laboration 7,5
37 MCC092 0116  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Tentamen 3,0 28/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 22/08-2022 fm J
37 MCC092 0216  B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Laboration 3,0
37 MCC092 0316 S B+ Introduktion till integrerad kretskonstruktion, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1) 2)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1) 2)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 25/10-2021 em L Ändring 04/01-2022 fm J 16/08-2022 em J
59 SSY085 0107 E 1) 2)  D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm J 05/01-2022 fm J 17/08-2022 fm J
32 SSY121 0110 E 1) 2)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 27/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 16/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT110 0107 E D+ Konstruktionsmetodik för elektroniksystem, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 DAT116 0111 E 1)  C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
37 EDA234 0108 E 1)  C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S 1)  B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 14/01-2022 em J 12/04-2022 fm J 26/08-2022 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 * C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA223 0117  1)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 16/08-2022 em L
37 EDA223 0217 S 1)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 18/03-2022 em J 08/06-2022 em J 24/08-2022 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 16/03-2022 em J 31/05-2022 fm J 15/08-2022 em J
59 MCC046 0118 S A Fotonik och laserteknik, Tentamen 7,5 14/03-2022 em J 09/06-2022 em J Kontakta examinator
70 RRY057 0120  C Elektromagnetiska sensorsystem, Tentamen 6,0 19/03-2022 fm J 08/06-2022 fm J 15/08-2022 fm J
70 RRY057 0220 S C Elektromagnetiska sensorsystem, Laboration 1,5
32 SSY135 0107 S B Trådlös kommunikation, Tentamen 7,5 14/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 25/08-2022 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT096 0111 *E C+ Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA423 0119  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA423 0219 S C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA482 0116  3)  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 EDA482 0216 S 3)  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 02/06-2022 em J Ändring 14/03-2022 em J 19/08-2022 fm J
59 MCC142 0120  A Integrerad fotonik, Övning 4,5
59 MCC142 0220  A Integrerad fotonik, Laboration 1,5
59 MCC142 0320 S A Integrerad fotonik, Projekt 1,5
59 MCC150 0118  1)  A Konstruktion av DSP-system, Projekt 4,0
59 MCC150 0218 S 1)  A Konstruktion av DSP-system, Laboration 3,5
70 RRY080 0108 E D+ Radarsystem och tillämpningar, Tentamen 7,5 31/05-2022 em J 19/08-2022 em J
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 03/06-2022 em J Ändring 08/10-2021 em J Ändring 17/08-2022 em J
32 SSY150 0107 S B Multimedia- och videokommunikation, Tentamen 7,5 30/05-2022 fm J Ändring 09/10-2021 fm J Ändring 18/08-2022 em J Ändring
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industriell produktion, Tentamen 7,5 01/06-2022 em J 09/10-2021 em J Ändring 26/08-2022 em J


1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser (DAT105, DAT116, EDA223, EDA234, MCC150, MKM105, SSY085, SSY121): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Denna kurs skall läsas i årskurs 2 (DAT105, SSY085, SSY121)
3) Rekommendation: Ges på svenska. För E-studenter som inte läst denna kurs tidigare (EDA482)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.