Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA093 0117  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 23/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 16/08-2022 em J
37 EDA093 0217 S C+ Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  B+ Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S B+ Datornätverk, Tentamen 6,0 28/10-2021 fm J 04/01-2022 em J 25/08-2022 em J
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1) 2)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1) 2)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 25/10-2021 em L Ändring 04/01-2022 fm J 16/08-2022 em J

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 13/01-2022 fm J 12/04-2022 fm J 25/08-2022 em J
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT278 0119  3)  A+ Hållbar databehandling, Laboration 1,5
37 DAT278 0219 S 3)  A+ Hållbar databehandling, Tentamen 6,0 15/01-2022 em J 11/04-2022 fm J 18/08-2022 fm J
37 DAT295 0113 E Autonoma och samverkande fordonssystem, Projekt 7,5
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT415 0119  A Beräkningsbarhet, Tentamen 4,5 12/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J 17/08-2022 fm J
37 DAT415 0219 S A Beräkningsbarhet, Inlämningsuppgift 3,0
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
59 MCC155 0120  C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Inlämningsuppgift 2,0
59 MCC155 0220 S C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Tentamen 5,5 12/01-2022 fm J 11/04-2022 em J 26/08-2022 fm J
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S D Kryptografi, Tentamen 6,0 14/01-2022 fm L 12/04-2022 fm J 26/08-2022 fm J
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 23/08-2022 em J
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 11/01-2022 fm L 12/04-2022 em J
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA596 0107  1) 4)  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 11/01-2022 fm J 12/04-2022 em J 17/08-2022 fm J
37 TDA596 0207 S 1) 4)  C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK656 0121 E B Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 7,5 10/01-2022 fm J DIG Ändring 11/04-2022 fm J DIG Ändring 22/08-2022 em J DIG

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT340 0117  B Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA223 0117  1) 5)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2022 fm J 10/06-2022 em J 16/08-2022 em L
37 EDA223 0217 S 1) 5)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  1) 6)  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 18/03-2022 em J 08/06-2022 em J 24/08-2022 em J
37 EDA263 0207 S 1) 6)  C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA284 0118  D Parallell datorarkitektur, Projekt 1,5
37 EDA284 0218  D Parallell datorarkitektur, Tentamen 4,5 19/03-2022 fm J 09/06-2022 em J 19/08-2022 fm J
37 EDA284 0318 S D Parallell datorarkitektur, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J Kontakta examinator
37 TDA297 0107  3)  A+ Distribuerade system, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J 09/06-2022 fm J 19/08-2022 em J
37 TDA297 0207 S 3)  A+ Distribuerade system, fortsättningskurs, Laboration 0,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 14/03-2022 em J 18/08-2022 em J
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 16/03-2022 fm J 25/08-2022 em J

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT340 0117  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA423 0119  3)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA423 0219 S 3)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA491 0107  3)  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 30/05-2022 fm J 08/10-2021 em J Ändring 25/08-2022 em J
37 EDA491 0207 S 3)  B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
32 SSY145 0107 S C Trådlösa nät, Tentamen 7,5 03/06-2022 em J Ändring 08/10-2021 em J Ändring 17/08-2022 em J
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0


1) Obligatoriskt valbara: Välj minst två av dessa kurser (DAT105, EDA223, EDA263, TDA596): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen ska läsas före DAT278 (DAT105)
3) Obligatoriskt valbara: Välj minst två av dessa kurser (DAT278, EDA423, EDA491, TDA297): 2 av kurserna krävs för examen
4) Rekommendation: Kursen ska läsas före TDA297 (TDA596)
5) Rekommendation: Kursen ska läsas före EDA423 (EDA223)
6) Rekommendation: Kursen ska läsas före EDA491 (EDA263)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.