Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
20 BOM175 0113 E B Byggnadsteknisk projektering, Projekt 7,5
32 ENM096 0121 E 1)  C+ Framtidens elsystem baserat på förnybart, Tentamen 7,5 23/10-2021 fm J 04/01-2022 em J 16/08-2022 em J
70 FFR160 0104 S 1)  B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 25/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 17/08-2022 fm J
21 KBT145 0107 E B Bioraffinaderi, Tentamen 7,5 25/10-2021 fm J 03/01-2022 em J 23/08-2022 em J
21 KBT156 0109  C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S C+ Projektering av kemiska processanläggningar, Tentamen 3,5 23/10-2021 fm J 04/01-2022 em J 24/08-2022 em J
70 SEE040 0119  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 2,5
70 SEE040 0219  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE040 0319 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK680 0119 S A Cirkulär ekonomi, Tentamen 7,5 25/10-2021 em DIST Ändring 03/01-2022 em L Ändring 17/08-2022 em L
30 TME210 0110 E 1)  D+ Turbomaskiner, Tentamen 7,5 29/10-2021 fm J 03/01-2022 fm J 22/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Valbara kurser
20 ACE166 0120  B Hållbar byggnadsrenovering, Projekt 5,0
20 ACE166 0220 S B Hållbar byggnadsrenovering, Tentamen 2,5 13/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 18/08-2022 fm J
45 ENM015 0105 E 2)  A Teknikevolution och miljö, Inlämningsuppgift 7,5
32 ENM125 0111 E 1)  A+ Hållbara elkraftsystem, Tentamen 7,5 15/01-2022 em J 11/04-2022 em J 16/08-2022 fm J
45 IBB137 0120  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT135 0107 E B Hantering och återvinning av avfall, Tentamen 7,5 10/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 24/08-2022 fm J
30 MMS175 0121 E C Flyg- och raketframdrift, Tentamen 7,5 11/01-2022 fm J 11/04-2022 em J 18/08-2022 em J Ändring
30 MTF073 0120  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
70 SEE015 0118  1)  C Hållbart uttag av biomassa, Tentamen 4,0 13/01-2022 em L Kontakta examinator Ändring 18/08-2022 em J
70 SEE015 0218 S 1)  C Hållbart uttag av biomassa, Projekt 3,5
30 TME160 0108 E 1)  B Flerfasströmning, Tentamen 7,5 13/01-2022 fm J 11/04-2022 fm J Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
32 EENX30 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0117  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del A, Examensarbete 30.0      
32 EENX60 0217  Masterexamensarbete vid Elektroteknik, del B, Examensarbete 30.0      
70 SEEX30 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0117  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
70 SEEX60 0217  Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: 5 kurser krävs för examen (ENM096, ENM125, FFR160, SEE015, TEK465, TME160, TME210): 5 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.