Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -21 t o m aug -22

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MMA151 0115 * B+ Konstruktionsprojekt marinteknik, Projekt 7,5
Valbara kurser
70 SEE040 0119  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Projekt 2,5
70 SEE040 0219  D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Dugga 2,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 SEE040 0319 S D Ledarskap för hållbarhetsomställningar, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK465 0113 E A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME226 0120  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0220  B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 TME226 0320 S B+ Strömningsmekanik, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 25/10-2021 fm J_DATA Ändring 04/01-2022 em J_DATA Ändring 23/08-2022 fm J_DATA Ändring
30 TME260 0112 E C Utmattning och brott, Tentamen 7,5 26/10-2021 fm J 04/01-2022 fm J 19/08-2022 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
30 MMA151 0115 *E B+ Konstruktionsprojekt marinteknik, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB137 0120  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF073 0120  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 14/01-2022 fm J 13/04-2022 em J 15/08-2022 em J
40 MTT100 0111  A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del A, Tentamen 6,0 12/01-2022 fm J 13/04-2022 fm J Kontakta examinator
40 MTT100 0211 S A Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial, del B, Laboration 1,5
30 SJO825 0114 E Organisation och strategi, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
40 IMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
40 IMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
30 MMSX30 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0117  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
30 MMSX60 0217  Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.